Ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, dr. Laima Galkutė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje

Š.m. kovo 23 d. Ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, dr. Laima Galkutė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame buvo diskutuojama apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030-ųjų metų“.

Pristatydamas šią pasaulinės reikšmės Jungtinių Tautų rezoliuciją, priimtą 2015 m. pabaigoje, ambasadorius pažymėjo, kad pirmą kartą tokio pobūdžio dokumente aiškiai pabrėžiamas ne tik švietimo ir mokslo, bet ir kultūros vaidmuo geresnės pasaulio ateities užtikrinimui. Dr. Arūnas Gelūnas taip pat pristatė pagrindinius su UNESCO kompetencijos sričių – švietimo, mokslo, kultūros ir informacijos visuomenės plėtros – susijusius „Darbotvarkės 2030“ tikslus.

Dr. Laima Galkutė kalbėjo apie vieno iš pagrindinių „Darbotvarkės 2030“ tikslų – švietimo – aktualumą ir jo, kaip pagrindinio dėmens siekiant įgyvendinti visus darnaus vystymosi tikslus, svarbą nacionaliniame lygmenyje. Vienu iš tokių žingsnių galėtų tapti siūlomos pataisos šiuo metu svarstomame Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinant aukštojo mokslo vaidmenį įgyvendinant minėtus darnaus vystymosi tikslus. Asta Junevičienė trumpai apžvelgė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veiklą ir iniciatyvas, skirtas „Darbotvarkės 2030“ tikslų įgyvendinimui.

Prasidėjus diskusijoms komiteto narė prof. Aušrinė Marija Pavilionienė pastebėjo, kad „Darbotvarkės 2030“ 5-asis tikslas yra skirtas Lyčių lygybės užtikrinimui ir tai taip pat yra labai aktualus klausimas, Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina trumpai pristatė ministerijos politiką, skirtą globalaus švietimo užtikrinimui, Prezidentūros atstovė Saulė Mačiukaitė-Žvinienė akcentavo gamtos moksluose dirbančių jaunųjų mokslininkų studijų ir vykdomų tyrimų svarbą, posėdžio metu pasisakė ir kiti komiteto nariai. Diskusijų pabaigoje LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai pritarė komiteto pirmininko Raimundo Paliuko pasiūlymui rugsėjo mėnesį LR Seime surengti šiai temai skirtą konferenciją ir plačiau aptarti „Darbotvarkės 2030“ keliamų tikslų įgyvendinimą Lietuvoje.

2016 03 23 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos