34-iosios Pasaulio paveldo komiteto sesijos nutarimai

2010 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 3 d. Brazilijoje įvyko 34-oji Pasaulio paveldo komiteto sesija. Šios sesijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas Kuršių nerijos – UNESCO kultūros paveldo objekto, esančio Lietuvos Respublikos ir Rusijos federacijos teritorijose, klausimui bei abiejų valstybių bendradarbiavimui saugant šį unikalų objektą.

Sesijos metu buvo pasidžiaugta, kad 2009 spalio mėnesį buvo pasirašytas „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su Baltijos jūros teršimu nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis” ir kad yra rengiamas „Jungtinis Rusijos ir Lietuvos veiksmų planas bendradarbiavimui atsitiktinės taršos Baltijos jūroje atvejais.

Taip pat sesijos metu abi šalys buvo skatinamos parengti bendrą iškirtinės visuotinės vertės apibrėžimą pasaulio paveldo objektui, parengti bazę tolimesniems valdymo ir konservavimo darbams.

Be to, Lietuvos bei Rusijos šalims buvo išreikštas pageidavimas pakviesti jungtinę Pasaulio paveldo centro/ ICOMOS/ IUCN stebėtojų grupę, kuri įvertintų kopoms daromą erozijos bei žmonių veiklos žalą bei peržvelgtų preliminarų bendros iškirtinės visuotinės vertės apibrėžimą, tarpvalstybinės nuosavybės būklę bei galimas grėsmes.

Lietuva drauge su Rusija iki 2011 m. vasario 1 d. Pasaulio paveldo centrui turi pateikti papildytą bendrą ataskaitą apie konservavimo bei priežiūros darbus Kuršių nerijoje bei atsiskaityti dėl anksčiau įvardytų punktų vykdymo. Ataskaita bus vertinama per 35-ąją Pasaulio paveldo komiteto sesiją, kuri vyks 2011 metais.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informaciją

2010 08 20 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos