Apskritojo stalo diskusija „Švietimo vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus Lietuvoje“

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu rengia apskritojo stalo diskusiją  „Švietimo vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus Lietuvoje“, kuri vyks 10 val. Seimo I-ųjų rūmų Konstitucijos salėje. Diskusijos tikslas – žvelgiant iš darnaus vystymosi perspektyvos, aptarti Lietuvos švietimo sistemos kaitos gaires bei suformuluoti politikos rekomendacijas.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2015 m. rugsėjo 25 d. priėmė rezoliuciją „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų”. Pasaulio valstybėse vyksta globaliųjų darnaus vystymosi tikslų ir nacionalinių strategijų, derinimas. Lietuvoje įvardintos keturios prioritetinės sritys: Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas; Sveika gyvensena; Energetinis efektyvumas ir klimato kaita; Darnus vartojimas ir gamyba.

Reikia pažymėti, kad vienas iš darnaus vystymosi tikslų yra svarbus visų likusiųjų įgyvendinimui nepriklausomai nuo nacionalinių prioritetų pasirinkimo: „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“. Šis tikslas yra tiesiogiai susijęs su švietimo sistemos plėtote, tačiau ir kiti darnaus vystymosi tikslai teikia naujų galimybių aukštojo mokslo studijų programoms bei bendrojo ugdymo turiniui ir mokymosi  pasiekimams – kompetencijoms aktualizuoti. Švietimo problemas bus siūloma aptarti siejant su konkrečiu energetikos kontekstu, kuris svarbus ne tik šios srities specialistams, bet ir kiekvienam asmeniui, norinčiam prisidėti prie darnaus vystymosi kasdiene elgsena.

Neabejojame, kad švietimas – nuo pradinės mokyklos iki nuolatinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo yra esminė visuomenės ir valstybės pažangos prielaida. Ką turėtume pakeisti švietimo sistemoje, kad išsilavinimas realiai taptų darnaus vystymosi stiprybe ir įgyvendinimo priemone?

Registruotis kviečiame iki rugsėjo 26 d. el. paštu Lietuva@unesco.lt.

Programa_LRS_2016-09-29

2016 09 22 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Visos naujienos