Kvietimas teikti paraiškas parodoms 2017 m.

Fot. M. Aleksa. Yves Plasseraud knygos „Irena Veisaitė. Tolerance and Involvement" pristatymas, 2016

Giedriaus Jokūbauskio fotografijų parodos „Archirealybės. Egiptas“ atidarymas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija priima paraiškas parodoms lietuvių arba anglų kalba 2017 m. Prašome iki š.m. gruodžio 15 d. siųsti užpildytas paraiškos formas Application form Paraiškos forma ir papildomą medžiagą el. p. milda@unesco.lt

Kasmet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia menininkus teikti parodų bei su jomis susijusių renginių paraiškas kitiems metams. Atrenkant parodas pirmenybė teikiama paraiškoms, kurių tematika gali būti siejama su UNESCO veikla (kultūrų, meninės raiškos įvairovės, kultūros paveldo, kultūrų dialogo, darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės, žmogaus teisių, pilietinės visuomenės), išsiskiria menine ar šviečiamąja verte, skatina atsiskleisti jaunas talentingas asmenybes, mini pasaulinės ar nacionalinės reikšmės sukaktis, tarptautines dienas ar pan. Daugiau informacijos: http://unesco.lt/apie/lietuvos-unesco-galerija

Parodų planas 2017 m. bus patvirtintas ir paskelbtas iki 2017 m. sausio  6 d.

2016 11 23 Kategorija: Visos naujienos