Lietuva perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą

Spalio 20 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vykusio 1954 metų Hagos konvencijos “Dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu” antrojo protokolo antrojo Šalių susitikimo metu Lietuva ketveriems metams perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą. Komitetą sudaro dvylika narių.

Komitetas rengia 1954 metų Hagos konvencijos “Dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu” antrojo protokolo įgyvendinimo rekomendacijas bei kontroliuoja ir prižiūri Protokolo įgyvendinimą, suteikia arba panaikina sustiprintą kultūros vertybių apsaugą, sudaro Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą bei skatina kultūros vertybių, kurioms taikytina sustiprinta apsauga, identifikavimą; svarsto šalių prašymus dėl tarptautinės pagalbos suteikimo, svarsto ir komentuoja Šalių ataskaitas.

1999 m. kovo 26 d. priimtas 1954 metų Hagos konvencijos “Dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu” antrasis protokolas įsigaliojo 2004 m. kovo 9 d.

2007 12 21 Kategorija: Kultūra, Pasaulio paveldas, UNESCO, Visos naujienos