KVIEČIAME Į RENGINĮ „PASAULIO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJA. REIKŠMĖ IR AKTUALUMAS ŠIANDIENINĖJE LIETUVOS PAVELDOSAUGOJE“

Minint Lietuvos prisijungimo prie Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 25-erių metų sukaktį, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kartu su Kultūros ministerija organizuoja renginį „Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. Reikšmė ir aktualumas šiandieninėje Lietuvos paveldosaugoje“, kuris vyks š. m. gegužės 9 d., antradienį, 10-12 val., Kultūros ministerijos Baltojoje salėje (II a.).
UNESCO Pasaulio paveldo konvencija ir jos įgyvendinimo gairės yra vienas pagrindinių tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių Konvencijos šalių kultūros ir gamtos paveldo vertybių apsaugą ir išsaugojimą, įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą tvarką, aptaria bendradarbiavimo principus su tarptautinėmis ir nacionalinėmis institucijomis, vietos bendruomene ir kt.
Renginio tikslas – aktualizuoti Pasaulio paveldo konvencijos vertybines, teisines nuostatas, jų įgyvendinimą Lietuvos pasaulio paveldo vietovėse, aptarti naujausius Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių reikalavimus. Tokiu būdu siekiame atkreipti susijusių institucijų ir visuomenės dėmesį į šį tarptautinį dokumentą, kurio dėka į Pasaulio paveldo sąrašą yra įrašytos keturios Lietuvos kultūros paveldo vertybės. Pranešimus konvencijos galiojimo, UNESCO paveldo ir bendruomenių įtraukimo temomis skaitys Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius Andrius Namavičius, Vilniaus universiteto doc. dr. Salvijus Kulevičius bei dr. Giedrė Godienė. Antroje renginio dalyje pranešėjai kartu su Lietuvos UNESCO pasaulio paveldo vietovių valdytojais (angl. site managers) bus kviečiami diskutuoti apie praktinius Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo aspektus, siekiamus per kasdienines administravimo, valdymo, priežiūros ir sklaidos priemones bei darbus. Taip pat bus aptariamos reglamentuojančių teisės aktų ar nacionalinės strategijos parengimo galimybės, susijusių institucijų bei visuomenės aktyvaus dalyvavimo pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo procesuose reikšmė. Diskusiją moderuos Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė.
Renginio metu bus pristatytas UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos ir jos įgyvendinimo gairių (2016 m. redakcijos) leidinys.
Prašome registuotis iki gegužės 8 d. 12 val. elektroniniu būdu per internetinę preigą: https://goo.gl/forms/rZ3xtAS0jrWQdhus2
Dėl papildomos informacijos prašoma kreiptis į:
Renata Vaičekonytė Kepežinskienė, tel. (8 5) 210 7340, el. paštas: renata.kepezinskiene@unesco.lt

Kviečiame registruotis ir dalyvauti!

2017 05 03 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Pasaulio paveldas, Visos naujienos