Modernaus tramvajaus linija kirs Pasaulio paveldo sąraše esančią teritoriją

Dienraštyje “Lietuvos žinios” (2007-01-12) publikuotame Rūtos Diržanauskaitės straipsnyje “Modernus tramvajus padės lengviau judėti Vilniuje” informuojama, kad “pirmoji modernaus Vilniaus tramvajaus linija kirs sostinės senamiestį – nuo stoties eis vakarine Vilniaus senamiesčio – Pasaulio paveldo teritorijos – riba, o ties Gedimino prospektu kirs saugomą zoną” bei teigiama, kad “gruodžio mėnesį projekto pristatymas buvo surengtas UNESCO Pasaulio paveldo centro tarptautiniams ekspertams”.

Informuojame, kad gruodžio mėnesį įvykęs moderniojo tramvajaus projekto pristatymas UNESCO Pasaulio paveldo centro darbuotojams negali būti suprantamas kaip UNESCO Pasaulio paveldo komiteto pritarimas minėtam projektui. Vadovaujantis Pasaulio paveldo kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos Įgyvendinimo gairių 172 straipsniu, prieš parengiant pagrindinius projekto dokumentus ir priimant sprendimus, Pasaulio paveldo komiteto įvertinimui privalo būti pateiktas išsamus raštiškas Vilniaus tramvajaus maršruto (Vilniaus senamiesčio teritorijos dalyje) projektas bei kita susijusi informacija. Tai yra akcentuojama ir Vilniuje besilankiusių UNESCO Pasaulio paveldo centro darbuotojų atmintinėje. Šiame dokumente taip pat pabrėžiama, kad “savivaldybėje pristatant tramvajaus projektą nebuvo pateikti jokie detalūs planai”.

2006 m. lapkričio 29 d., vykdant Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomojo komiteto posėdyje priimtą sprendimą, buvo kreiptasi i Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Gediminą Kirkilą ir Kultūros ministrą Joną Jučą, atkreipiant dėmesį i tarptautinį Lietuvos įsipareigojimą UNESCO bei Pasaulio paveldo komitetui. Šiuo metu Kultūros ministro prašymu, Vilniaus tramvajaus projekto įvertinimą paveldosauginiu požiūriu nagrinėja Lietuvos nacionalinis ICOMOS komitetas.

Naudodamiesi šia proga, norėtume priminti, kad Valstybinė kultūros paveldo komisija 2006 m. rugsėjo 22 d. posėdyje susipažino su Vilniaus miesto susiekimo infrastruktūros Specialiuoju planu ir Tramvajaus trasu įvertinimu paveldosauginiu požiūriu. Daugumos komisijos narių nuomone, tramvajaus trasa negali būti projektuojama toje Vilniaus senamiesčio dalyje, kuri yra įrašyta i Pasaulio paveldo sąrašą. Daugiausiai abejonių sukėlė šio transporto panaudojimas Pylimo ir Jogailos gatvėse.

Jūsų dėmesiui pateikiama UNESCO Pasaulio paveldo centro darbuotojų atmintinė.

2007 01 12 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos