Ambasadorė Irena Vaišvilaitė įteikė skiriamuosius raštus UNESCO Generalinei direktorei

© UNESCO/Christelle ALIX

Rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė, ambasadorė prie Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Irena Vaišvilaitė įteikė skiriamuosius raštus organizacijos Generalinei direktorei Irinai Bokovai.

Ambasadorė pasinaudojo šia proga priminti Lietuvos įsipareigojimą skleisti UNESCO prioritetus, tokius kaip lyčių lygybė, ir šalies tikslus organizacijos Vykdomojoje taryboje. Pasak I. Vaišvilaitės, dabartinis kontekstas reikalauja aktyvesnių tarptautinės bendruomenės pastangų užtikrinant žurnalistų saugumą ir su juo susijusius iššūkius, tokius kaip propaganda. Šiame kontekste Lietuvos atstovė pabrėžė partnerysčių su kitomis organizacijomis, ypač Europos Sąjunga, svarbą UNESCO kompetencijos srityse.

Ambasadorė taip pat akcentavo UNESCO ekspertizės reikšmę sprendžiant su Lietuvos paveldo vertybėmis susijusius klausimus, kartu primindama gilesnę organizacijos svarbą Lietuvai šiuo atžvilgiu: „Kadangi pirmosios šalies paveldo vertybės Pasaulio paveldo sąraše netruko atsirasti po Lietuvos įstojimo į UNESCO, ši organizacija visada turės reikšmingą simbolinę prasmę.“

Organizacijos Generalinė direktorė I. Bokova pabrėžė UNESCO pridėtinę vertę siekiant taikių visuomenių šiandieniniame kontekste ir padėkojo Lietuvai už glaudų ir aktyvų bendradarbiavimą.

I. Vaišvilaitė turi meno ir bažnyčios istorijos daktaro laipsnius. 2012-2017 m. ji buvo ambasadorė prie Šv. Sosto ir Maltos ordino. Ji turi kelias dešimtis metų akademinės patirties; taip pat buvo Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijos bendradarbė Romoje, Laisvosios Europos radijo Prahoje redaktorė, Prezidento V. Adamkaus vyriausioji patarėja.

Į UNESCO Vykdomąją tarybą Lietuva trečią kartą buvo išrinkta 2015 m. rudenį iki 2019 m.

2017 08 04 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos