Parengtas Pasaulio paveldo vietovių valdytojų gebėjimų stiprinimo seminaro tinklapis

Maloniai informuojame, kad yra parengtas Pasaulio paveldo vietovių valdytojų gebėjimų stiprinimo seminaro, vykusio 2017 m.  spalio 18-20 d. Vilniuje, tinklapis.

Dviejų dienų seminare vyko teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos vedė UNESCO pasaulio paveldo specialistai bei tarptautiniai ekspertai – Burcu Ozdemir (UNESCO Pasaulio paveldo centras), Richard Veillon (UNESCO Pasaulio paveldo centras), dr. Christopher Young (Didžioji Britanija), dr. Britta Rudolff (Vokietija), Stefan Wessman (Suomija), moderuojant dr. Giedrei Godienei. Remiantis seminaro metu vykusių diskusijų išvadomis, buvo parengtos Rekomendacijas dėl pasaulio paveldo vietovių vietos valdytojų vaidmens, funkcijų ir kompetencijos, skirtos  apibrėžti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo vertybių vietos valdytojo (angl. site manager) atsakomybėms nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis. Šį dokumentą, ekspertų pranešimus ir  kitą susijusią informaciją galima atsisiųsti iš seminaro tinklapio. Nuoroda: http://seminarforsitemanagers.eu/

2018 03 05 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Pasaulio paveldas, Visos naujienos