Pasakų tiltai

Pasakų tiltai / Bridges of Tales
2005 -2007
Pasakų knygų serija
Sritys: Kaukazo dialogas, kultūrų įvairovė, nematerialus paveldas, UNESCO Asociuotųjų mokyklų tinklas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su UNESCO, Armėnijos, Azerbaidžano, Estijos, Gruzijos ir Latvijos nacionalinėmis UNESCO komisijomis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Jungtinių Tautų koordinatoriaus fondu įgyvendino projektą „Pasakų tiltai“, kuriuo siekiama įtraukti Pietų Kaukazo ir Baltijos valstybes į bendrą tarpkultūrinį projektą ir išleisti charakteringiausių pasakų (po vieną kiekvienos šalies pasaką) knygelių, iliustruotų vaikų piešiniais, seriją. Projektas „Pasakų tiltai“ pratęsė 2003 m. vykusį projektą “Civilizacijų dialogas. Kaukazas”. Projekto tikslai – skatinti aktyvesnį dialogą tarp skirtingų kultūrų, prisidėti prie naujų tarpregioninio bendradarbiavimo formų kūrimo, plėtoti multikultūrinius ryšius. Išleistos 2 serijos knygelių:
Baltijos valstybių pasakos armėnų, azerų ir gruzinų kalbomis bei Pietų Kaukazo pasakos estų, latvių ir lietuvių kalbomis. Taip pat išleistos visos šešios pasakos anglų kalba vienu leidiniu.

Įvairiose Pietų Kaukazo ir Baltijos valstybių mokyklose įvyko tarpregioniniai vaikų (nuo 6 iki 13 metų) piešinių/iliustracijų konkursai. Pagrindinė konkurso tema – kaip vaikai įsivaizduoja kitų tautų pasakų pasaulį. Visų konkurse dalyvavusių vaikų piešiniai įtraukti į pasakų knygeles kaip iliustracijos. Konkurso I-III vietų ir specialiųjų prizų laimėtojų darbai išskirti dydžiu bei autorių pavardėmis.

Visos išleistos 1000 vnt. tiražu. Knygelės ir prizai laimėtojams išplatinti Armėnijos, Azerbaidžano, Estijos, Gruzijos, Latvijos ir Lietuvos vaikams bei bibliotekoms, kalbos ir kultūros centrams

2005 03 09 Kategorija: Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos