UNESCO – GILJERMO KANO PASAULIO SPAUDOS LAISVĖS PRIZAS

Pagerbdama Kolumbijos žurnalistą Giljermą Kaną Isazą (Guillermo Cano Isaza), kuris 1986 m. gruodžio 17 d. žuvo atlikdamas savo profesinę pareigą, UNESCO įsteigė UNESCO – Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės prizą.

Šis prizas kasmet įteikiamas asmeniui, institucijai ar organizacijai, kurie labiausiai nusipelnę gindami, propaguodami spaudos laisvę visame pasaulyje, ypač jei jų veikla susijusi su padidėjusia rizika gyvybei.

Paprastai kartu su prizu įteikiamas ir piniginis 25 tūkstančių JAV dolerių apdovanojimas. Šią sumą skiria Kano fondas (Cano Foundation) ir Helsingin Sanomat fondas (Helsingin Sanomat Foundation). Garbingo apdovanojimo vertą asmenį ar instituciją atrenka žiuri, kurią sudaro šeši nariai; narius skiria UNESCO generalinis direktorius, kuris, pasitaręs su žiuri, paskelbia prizininką ir įteikia apdovanojimą gegužės 3 d., minint Tarptautinę spaudos laisvės dieną.

Kandidatūras (ne daugiau kaip tris iš kiekvienos šalies) gali siūlyti UNESCO šalys narės, tarptautinės bei regioninės profesinės ir visuomeninės organizacijos, susijusios su žurnalistika, kita veikla spaudos laisvės srityje.

2018 11 23 Kategorija: UNESCO, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos