Kviečiama teikti paraiškas Japonijos vyriausybės ir UNESCO Darnaus vystymosi švietimo apdovanojimui

UNESCO ir Japonijos vyriausybė tęsia 2015 m. pradėtą iniciatyvą ir kviečia teikti paraiškas darnaus vystymosi švietimo apdovanojimui, kuris bus skiriamas trims geriausiems darnaus vystymosi švietimo projektams, gauti. Japonijos vyriausybė kiekvienam laimėjusiam projektui skirs 50 tūkst. JAV dolerių piniginį prizą. Laimėtojai bus apdovanoti specialios ceremonijos metu.

Paraiškos bus vertinamos remiantis trimis kriterijais: a) transformuojančiu poveikiu – darnaus vystymosi švietimas yra transformuojantis švietimas, suteikiantis besimokantiems įgūdžių keistis ir keisti visuomenę; b) integruojančiu poveikiu – darnus vystymasis aprėpia socialinę, ekonominę ir aplinkos dimensijas, projektas turi integruoti visas tris ir padėti besimokantiesiems suprasti jų sąveiką; c) inovatyvumu – projektas turi demonstruoti novatorišką požiūrį į darnaus vystymosi švietimą.

Papildomi atrankos kriterijai:

  • Projektas turi būti nepasibaigęs ir vykdomas ne mačiau kaip 4 metus;
  • Demonstruoti ženklų poveikį, vertinant investuotus į jį išteklius;
  • Turėti galimybę būti replikuojamas ir išplečiamas;
  • Prisidėti prie vienos ar kelių Darnaus vystymosi švietimo Pasaulinio veiksmų plano prioritetinių veiklos sričių.

Projekto paraišką konkurso organizatoriams galima pateikti tik Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai arba Lietuvos nuolatinei atstovybei prie UNESCO pritarus. Paraiškos pateikimo terminas – 2019 m. balandžio 8 d.  Daugiau informacijos rasite čia.

2019 01 31 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos