Kvietimas teikti paraiškas stipendijų konkursui žaliosios chemijos tyrimams

UNESCO skelbia kvietimą mokslininkams teikti savo vykdomų tyrimų paraiškas stipendijų žaliosios chemijos tyrimų programai. Programa suteikia galimybę stipendiją gavusiems mokslininkams atlikti mokslinių tyrimų, kuriais siekiama sukurti inovatyvius sprendimus pakeisti arba sumažinti aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų naudojimą dizaino, pramonės, žemės ūkio, kitose srityse naudojimą ir taip prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Programos stipendijos (iki 30.000 JAV dolerių) bus skiriamos perspektyviems jaunųjų mokslininkų (iki 39 metų amžiaus), turinčių mokslinį chemijos ar susijusios tarpdisciplininės srities daktaro laipsnį, pateiktiems tyrimų projektams, kurie turės būti įgyvendinti per vienerius metus. Paraiškų stipendijoms gauti atranką atliks tarptautinė aukščiausio lygio mokslininkų komisija.

Elektroniniu būdu užpildytų paraiškų pateikimo programos sekretoriatui galutinė data yra 2019 metų rugpjūčio 31 d. Paraiškos kopiją taip pat prašome siųsti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui. Daugiau informacijos čia

 

2019 04 23 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos