Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija kviečia į „Kultūros nakties“ renginį

Dalyvaudama „Kultūros nakties“ programoje, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija birželio 14 d. 18 val. kviečia į fotografijų parodą „Nugrimzdusios Lietuvos povandeninio paveldo istorijos“. Parodos atidarymo metu, 18.30 val. vyks prof. habil. dr. Vlado Žulkaus (Klaipėdos universitetas) paskaita „Nuskendę laivai ir krantai. Povandeninė archeologija“. Taip pat, bus pristatytas UNESCO komisijos sekretoriato leidinys „Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės“, vyks edukaciniai užsiėmimai vaikams, pristatantys povandeninę archeologiją.

Paskutiniaisiais dešimtmečiais Lietuvoje vykdomi plataus masto povandeniniai tyrimai bei atrandami vis nauji povandeniniai archeologiniai objektai demonstruoja, jog Lietuvos vandenys yra turtingi dar neatrastu ir menkai pažįstamu paveldu. Po vandeniu yra atsidūrę senieji krantai, reliktiniai landšaftai, priešistorinės ežerų gyvenvietės, viduramžių gyvenviečių ir uostų, tiltų liekanos, įvairių laikotarpių luotai, laivai, jų kroviniai ir kitos vertybės. Visa tai mums pasakoja po vandeniu nugrimzdusią ir ten išlikusią net kelių tūkstančių metų senovės žmogaus gyvensenos ir kasdienybės istoriją.

 Šioje parodoje eksponuojami dvejų dešimtmečių Lietuvos povandeninio paveldo objektų tyrimų vaizdai, fotografuoti ir filmuoti profesionalių narų ir archeologų tyrėjų Lietuvos ežeruose, upėse bei Baltijos jūroje vykdytų ekspedicijų metu. Parodoje vizualiai pristatomos ne tik povandeninio paveldo vertybės, bet atskleidžiama sudėtinga archeologų-narų darbo po vandeniu specifika ir išskirtiniai atradimai, kurie atveria galimybę pažinti kitokią istorijos ir kultūros dalį.

Šiuo metu į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą yra įrašyta 18 povandeninio paveldo objektų, iš kurių 12 yra Baltijos jūroje ir 6 – ežeruose ar upėse. Dalies jų bei kitų, naujai surastų objektų, istorijos atkleidžiamos parodoje eksponuojamų fotografijų aprašymuose.

Po vandeniu slūgsančios vertybės yra saugomos vadovaujantis Lietuvos nacionaliniais teisės aktais bei tarptautiniais UNESCO teisiniais dokumentais. 2018 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos iniciatyva buvo pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos, kuria skirtingos valstybės institucijos įsipareigoja bendradarbiauti identifikuojant ir saugant povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje. Taip pat 2018 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato iniciatyva buvo išleistas leidinys „Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės“. Šios parodos organizatoriai taip pat siekia prisidėti prie povandeninio paveldo pažinimo ir sklaidos bei aktualizuoti teisinius ir vertybinius šio paveldo apsaugos aspektus. Be to, ši paroda neabejotinai aktuali ir tarptautiniame kontekste, kasmet birželio 8 d. minint Pasaulinę vandenynų dieną bei prisidedant prie Jungtinių tautų generalinės asamblėjos iniciatyvų.

Fotografijų autoriai: Gintautas Krakauskas, prof. Vladas Žulkus, Sabine Kerkau.

Filmuotos medžiagos autoriai: Aldas Matiukas, prof. Vladas Žulkus, dr. Mantas Kvedaravičius.

Parodos organizatoriai: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, VšĮ Povandeninės archeologijos centras.

Parodos rėmėjai: Kultūros paveldo departamentas

Parodos atidarymas vyks 2019 m. birželio 14 d. 18:00 val.

Kviečiame dalyvauti!

2019 06 07 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Galerija, Pasaulio paveldas, Povandeninis paveldas, Visos naujienos