UNESCO ir Bahreino Karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimas už IKT švietime iniciatyvas

UNESCO kviečia teikti paraiškas 2019 m. UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo švietime iniciatyvas. 2005 m. įsteigta Bahreino karalystės finansuojama programa siekiama paskatinti asmenis ir institucijas už veiklą ir projektus, tapusius sektinais IKT naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo kokybei siekti.

2019 m. programos tema yra „Dirbtinio intelekto naudojimas inovatyvių informacijos ir komunikacijos technologijų kūrimui”.

Šiais metais oficialios ceremonijos UNESCO būstinėje Paryžiuje metu bus skiriami du apdovanojimai, kiekvienam iš laureatų skiriant 25 tūkst. dolerių piniginį prizą.

Paraišką gali pateikti tik nacionalinės UNESCO komisijos, todėl kiekviena nacionalinė paraiška bus apsvarstoma nacionalinės komisijos ir tik po jos pritarimo pateikiama UNESCO. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra spalio 31 d., todėl Jūsų pasiūlymus prašome pateikti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui iki spalio 15 d. el. paštu: lile@unesco.lt.

Siūlomi kandidatai turi atitikti atrankos kriterijus: pristatomasis projektas/veikla turi būti vykdytas ne mažiau nei vienerius metai, tam kad būtų galima įvertinti jo rezultatus ir sėkmę; sėkmingos strategijos, planų, mokymosi programos akivaizdumas; novatoriški modeliai ir strategijos mokytojų nenutrūkstamo profesinio tobulinimosi užtikrinimui nacionaliniu ir regioniniu lygiu; pastangos taikyti ir diegti informacijos ir komunikacijos technologijų kompetencijos standartus mokytojų tobulinimosi programose; mokytojų profesinio tobulinimosi vertinimo ir kokybės užtikrinimo modeliai; pristatomojo projekto tęstinumas ir sklaida.

Daugiau informacijos apie atrankos kriterijus: https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

2019 09 13 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos