Patvirtintas 2020-2021 m. UNESCO minimų sukakčių sąrašas

Vilniaus Gaonas

Marija Birutė Alseikaitė- Gimbutienė

Š.m. lapkričio 14 d. UNESCO Generalinės konferencijos 40 sesijos metu paskelbtos į 2020-2021 m. UNESCO minimų sukakčių sąrašą įtrauktos valstybių narių sukaktys. Tarp šių sukakčių pateko Lietuvos teiktosios: 2020 m. – didžiojo Lietuvos rabino, iškilaus litvakų kultūros atstovo Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) (1720-1797) 300-osios gimimo metinės (remiant Baltarusijai, Lenkijai, YIVO žydų tyrimų institutui (JAV) ir Lenkų–žydų tyrimų institutui (JK)); 2021 m. – archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės (1921-1994) 100-osios gimimo metinės (remiant  Latvijai, Vokietijai ir Ramiojo v. universiteto absolventų institutui (JAV).

Lietuva taip pat parėmė kitų valstybių teiktas ir įtrauktas į UNESCO minimų datų sąrašą sukaktis: dailininko, grafiko ir pedagogo Ferdinando Ruščico 150-ąsias gimimo metines (1870-1936) (bendras Baltarusijos ir Lenkijos teikimas, remiant Lietuvai ir Rusijos Federacijai), 100-ąsias Karolio Voitylos, Popiežiaus Jono Paulio II (1920-2005), gimimo metines (Lenkijos teikimas, remiant Lietuvai ir Vengrijai), 100-ąsias Baltarusijos valstybinio universiteto įsteigimo metinės (Baltarusijos teikimas, remiant Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Rusijos Federacijai).

2020-2021 m. UNESCO minimų sukakčių sąraše  iš viso 59 įvairių pasaulio valstybių teiktos kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių veikėjų, reikšmingų įvykių sukaktys, tarp jų: 500-osios F.Magelano sąsiaurio atradimo metinės (2020), 350-osios Jano Amoso Komenskio (Iohannes Amos Comenius) mirties metinės (2020), 250-osios Liudviko van Bethoveno gimimo metinės, 700-osios Dantės Alighieri mirties metinės (2021), 200-osios Fiodoro Dostojevskio ir Nikolajaus Nekrasovo gimimo metinės (2021), 150-osios Ivano Bunino gimimo metinės (2020) ir kt.

Kviečiame visas suinteresuotas institucijas įsitraukti į minėjimo renginių iniciatyvas, atsižvelgiant į ryškų UNESCO minimų asmenybių indėlį į viso pasaulio kultūros, švietimo ir mokslo raidą.

 

2019 11 20 Kategorija: Minimos datos, Švietimas