2020-ieji paskelbti UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais

Kitais metais kviečiame dalyvauti ir švęsti UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metus, kuriuos 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. XIII-2143 paskelbė LR Seimas.

Pasaulio paveldo sąrašą sudaro visai žmonijai reikšmingos ir išskirtinę visuotinę vertę turinčios kultūros ir gamtos paveldo vertybės, kurių šiuo metu yra 1121, esančios 167 valstybių narių teritorijose (2019-07-31 duomenimis). Kiekvienai valstybei yra didelė garbė ir atsakomybė savo šalyje turėti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo objektų ar vietovių, kurios liudija išskirtinę žmonijos kultūrinę ir istorinę patirtį, svarbią jos raidą, yra tapatybės dalis. Galime pasidžiaugti, kad Baltijos šalių tarpe turime daugiausia vertybių įrašytų į tarptautinius UNESCO sąrašus.

UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo tikslas − pabrėžti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų Lietuvos kultūros paveldo vietovių –Vilniaus istorinio centro, Kernavės archeologinės vietovės, Kuršių nerijos, Struvės geodezinio lanko reikšmę mūsų valstybei, didinti jų pažinimą, visuomenės supratimą apie šių vietovių išskirtinę visuotinę vertę, išsaugojimo ateities kartoms ir teisinės apsaugos svarbą. Tai raginimas iš naujo įvertinti turimą unikalų, pasaulinio masto Lietuvos kultūros paveldą, pažinti išskirtinio kultūros paveldo Lietuvoje istorija, išplėsti jos prieinamumo ir įtraukaus dalyvavimo visuomenei galimybes.

UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimas siejamas su svarbiomis jubiliejinėmis datomis.  2019 m. Vilniaus istorinis centras minėjo 25 metų, Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 2020 m. Kuršių nerija minės 20 metų, Struvės geodezinis lankas – 15 metų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktį.

Ministro Pirmininko pavedimu Kultūros ministerijai kartu su Aplinkos ministerija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis pavesta parengti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų programą. Programos veiksmai bus įgyvendinami pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už Programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų (Kultūros rėmimo fondo ir privačių rėmėjų lėšų). Apie numatytus renginius informuosime jau netrukus.

 

 

2019 12 31 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Minimos datos, Pasaulio paveldas, Visos naujienos