UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje

2020 metus Lietuvos Respublikos  Seimas paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Jų tikslas – pabrėžti UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos svarbą mūsų valstybei bei jos indėlį siekiant taikos kultūros, solidarumo globalioje pasaulio politikoje. Būtent šio tarptautinio dokumento dėka į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą buvo  įrašytos keturios Lietuvos kultūros paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centras, Kuršių nerija, Kernavės archeologinės vietovė ir Struvės geodezinis lankas. Metų minėjimu siekiama didinti visuomenės supratimą apie šių vietovių išskirtinę visuotinę vertę ir teisinės apsaugos bei jų išsaugojimo ateities kartoms svarbą. Šia proga galime iš naujo įvertinti turimą unikalų, pasaulinės svarbos Lietuvos kultūros paveldą, pažinti vertybių istoriją, išplėsti jų prieinamumo, darnaus naudojimo, kultūrinio pažinimo, įtraukties ir visuomenės dalyvavimo galimybes.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimas siejamas su svarbiomis jubiliejinėmis datomis. 2019 m. Vilniaus istorinis centras minėjo 25-erių metų, Kernavės archeologinė vietovė – 15-os metų. Šiais metais Kuršių nerija mini 20-ies metų, o Struvės geodezinis lankas – 15-os metų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktis.

Tai neabejotinai didelis valstybės pasiekimas, – skaičiuojame jau ketvirtį amžiaus, kaip profesionalių paveldosaugos specialistų, įtaigios Lietuvos valstybės diplomatijos ir tarptautinio bendradarbiavimo dėka, 1994 m. pirmoji Lietuvos vertybė buvo įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Šiame sąraše – visai žmonijai reikšmingos ir išskirtinę visuotinę vertę turinčios kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Šiuo metu UNESCO Pasaulio paveldo sąraše – 1121 vertybė, esanti 167 valstybių narių teritorijose. Kiekvienai valstybei yra didelė garbė ir atsakomybė savo šalyje turėti pasaulinės svarbos kultūros ir gamtos paveldo objektų ar vietovių, kurios liudija išskirtinę žmonijos kultūrinę ir istorinę patirtį, svarbią jos raidą, yra valstybės tapatybės dalis. Džiaugiamės, kad Lietuvoje šiuo metu rengiama dar viena – Kauno modernizmo architektūros – nominacinė paraiška.

Š. m. kovo 18 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje turėjo įvykti iškilmingas UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje atidarymas, kuriame buvo planuota paskelbti metų minėjimo programą, jos renginius ir kitas projektines iniciatyvas. Renginio staigmena turėjo būti UNESCO Pasaulio paveldo centro direktorės Mechtild Rössler šventinis sveikinimas. Su juo galima susipažinti paspaudus šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=bUUKP2uiyjY&feature=youtu.be

Nežiūrint susidariusios situacijos, metų minėjimo programinės iniciatyvos yra tęsiamos. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerija, parengė vieningą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų viešinimo programą, kurią lydi koncepciją ir temą komunikuojantis logotipas bei kita vizualinė medžiaga, sukurta bendradarbiaujant su dizaino agentūra FOLK. Logotipo koncepcinė idėja ir vizualinė išraiška žymi keturias į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Lietuvos kultūros paveldo vertybes, jų geografinę lokalizaciją ženklina trimis nacionalinės vėliavos spalvomis išryškinti  punktyrai, o Lietuvos kontūrus simboliškai keičia Žemės planetos žiedas. Logotipą ir kitą susijusią informaciją galima atsisiųsti čia. Iki balandžio mėnesio pabaigos UNESCO pasaulio paveldo Lietuvos metų komunikacinę kampaniją numatyta papildyti vaizdo klipu, spaudos maketais ir kitomis priemonėmis.

Lietuvos nacionalinis UNESCO komisijos sekretoriatas taip pat aktyviai dalyvauja ir kitose metų minėjimo projektuose. Bendradarbiaudamas su Vilniaus dailės akademija rengia interaktyvią parodą „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose“ su edukacine programa jaunimui ir moksleiviams. Parodos lankytojai susipažins su visomis Lietuvos vertybėmis, siejamomis su UNESCO vardu, parodos eksponatus lydės mobili aplikacija. Paroda bus eksponuojama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje Vilniuje, Šv. Jono g. 11.

Daugiau apie pasaulio paveldą Lietuvoje skaitykite čia.

2020 04 08 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos