Tarptautinio bioetikos komiteto ir Pasaulinės mokslo ir technologijų etikos komisijos bendras kreipimasis dėl COVID-19

UNESCO Tarptautinis bioetikos komitetas ir Pasaulinės mokslo ir technologijų etikos komisija skelbia bendrą kreipimąsi į UNESCO valstybių narių sprendimų priėmėjus, ypatingai sveikatos apsaugos srityje, taip pat plačiąją visuomenę, siekdami atkreipti dėmesį į svarbius etinius aspektus, su kuriais susiduriama pasaulinės kovos su COVID-19 pandemija metu.

 

Kreipimesi išryškinama svarba pandemijos metu pripažinti ypatingą pažeidžiamumą skurdo, diskriminacijos, prievartos, ligų, ribotos autonomijos ar funkcionalumo, amžiaus, negalios, rasizmo, įkalinimo, migracijos ir kitų specifinių sunkumų paveiktų žmonių grupių. UNESCO teigia, kad kovai su pandemija reikalingas visų bendras pripažinimas jau egzistuojančių ir naujai atsirandančių pažeidžiamųjų tam, kad sveikatos ir socialinės apsaugos politika nepaliktų nei vieno nuošalyje.

 

Pandemija taip pat išryškino valstybių tarpusavio priklausomybę apsirūpinant apsauginėmis priemonėmis, formuojant visuomenės sveikatos politiką bei skatinant aukščiausių standartų mokslinius tyrimus. Kreipimesi IBC ir COMEST skatina valstybes įveikti blogėjančias pažeidžiamumo sąlygas ir plėtoti į jas nukreiptas strategijas.

Ekspertai taip pat kreipiasi į vyriausybes ir tarptautinę bendruomenę skatindami imtis skubių veiksmų solidarumo dvasioje, teikiant pagalbą besivystančioms valstybėms. Tokioje neatidėliotinoje situacijoje politiniai sprendimai turi būti grindžiami mokslo žiniomis ir etiniais principais. Stigmatizacijos ir diskriminacijos turi būti išvengta siekiant užtikrinti veiksmingas visuomenės sveikatos priemones, o moksliniai tyrimai bei sveikatos priemonės turi peržengti politines, geografines ir kultūrines skirtis.

UNESCO, Pasaulio sveikatos organizacija ir nacionaliniai bioetikos ir etikos komitetai iki šiol glaudžiai bendradarbiavo teikiant konsultacijas valstybėms narėms plėtojant etiniais principais grindžiamą sveikatos politiką. Tokio bendradarbiavimo prasmė šiuo metu tik stiprėja. Šio kreipimosi nuostatomis UNESCO ir jos partneriai ateityje remsis reaguodami į kovos su pandemija eigą.

2020 04 09 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos