Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos Lietuvoje globėjas – Prezidentas Valdas Adamkus

Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyva buvo įsteigtas Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos nacionalinis komitetas, vienijantis įvairių valstybės valdymo institucijų, asocijuotų struktūrų ir mokslo institucijų atstovus. Komitetas intensyviai rengia nacionalinę metų minėjimo programą, kurioje numatomos įvairūs renginiai ir veiklos, skirtos sudominti ir įtraukti visuomenę. Lietuva jau dalyvavo UNESCO Generalines konferencijos metu vykusioje Tarptautinių Žemės planetos metų proga surengtoje Pasaulinėje parodoje “Planeta Žemė”, taip pat Lietuvoje buvo surengta keletas tarptautinių mokslinių konferencijų, tačiau svarbiausi renginiai planuojami 2008 ir 2009 metais.

Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos Lietuvoje globėju tapo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Tai svarbus paskatinimas Nacionalinio komiteto veiklai, leisiantis tikėtis kuo didžiausio visuomenės susidomėjimo Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo renginių programa ir jos įgyvendinimo sėkmės.

2008 02 21 Kategorija: Minimos datos, Visos naujienos