Prezidentas pabrėžė UNESCO svarbą stiprinant pilietinę visuomenę ir saugant paveldą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus darbo vizito Paryžiuje metu dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorių kasmetiniame suvažiavime ir pasakė kalbą.

Pabrėždamas, kad išsaugant kultūrinį paveldą UNESCO veikla turėjo didelės įtakos Lietuvos pilietinei visuomenei, Lietuvos Prezidentas pažymėjo, kad šiandien visuomenė ryžtingai ir nedelsdama reaguoja į bet kokius mėginimus verslo interesus iškelti virš kultūros paveldo objektų išsaugojimo.

Prezidentas priminė, kad praėjusiais metais Lietuvos sostinėje buvo surengta 30-oji Pasaulio paveldo komiteto sesija, kurios dalyviai aplankė UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančius – Vilniaus senamiestį, Kuršių neriją, kitus Lietuvos objektus.
Pasak V.Adamkaus, UNESCO atliko pagrindinį vaidmenį kuriant žinių visuomenę pasaulyje, dabar jos dėka informatika Lietuvoje tarnauja ne tik technikos ir tiksliesiems, bet ir humanitariniams mokslams.

Prezidento nuomone, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija tapo tikru Lietuvos pilietinės visuomenės centru. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva labai vertina UNESCO indėlį į šalies kultūrą, švietimą, mokslą ir ryšius.
“Tikiu, kad turėtume dvigubai sustiprinti savo pastangas ir padėti UNESCO teikti pagalbą mums ir mūsų šalims”, – sakė šalies vadovas.

Vienam darbotvarkės punktui Prezidentas skyrė ypatingą dėmesį. Šalies vadovo nuomone, tik nedaugelis žmonių žino, kad jau daugelį metų UNESCO tarpvyriausybinė okeanografijos komisija rinko ir platino itin vertingą informaciją, svarbią dabartinių ir būsimų klimato pokyčių suvokimui.

“Šiandien darosi sunku kalbėti su visame pasaulyje augančia vartotojų visuomene. Būtent todėl UNESCO vaidmuo šioje srityje yra dar svarbesnis, nes suteikia moralinę ir net teisinę paramą atsilaikyti prieš prekybinį mąstymą”, – teigė V.Adamkus.
Pasak Prezidento, vienas iš UNESCO prioritetų – švietimas ir raštingumas, be kurio užkertamas kelias į mokslo, kultūros ir ryšių sritį, nėra pažangos ir tvarios plėtros.

“Tikra UNESCO stiprybė glūdi ne jos turimose lėšose, bet partnerystėje ir tinkluose, kuriuos ji kuria savo plačiose kompetencijos srityse, apimančiose švietimą, mokslą, kultūrą ir ryšius. Tikiu, kad Geros valios ambasadoriai gali padaryti dar daugiau, kad skatintų ir plėstų šiuos tinklus”, – sakė V.Adamkus, linkėdamas visiems didžiulės sėkmės atliekant sunkius ir įkvepiančius darbus.

Geros valios ambasadoriai aptarė kovos su neraštingumu, vaikų apsaugos ir jų švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo problemas. Suvažiavime, kuriame dalyvavo ambasadoriai iš 20 šalių, buvo išreikštas susirūpinimas dėl klimato atšilimo ir vandens išteklių, gyvybės Žemėje likimo.

Po UNESCO Geros valios ambasadorių kasmetinio suvažiavimo Prezidentas V.Adamkus susitiks su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Generaliniu sekretoriumi Angelu Gurija (Angel Gurría). Susitikime planuojama kalbėti apie planuojamą EBPO plėtros procesą ir Lietuvos galimybes tapti EBPO nare. Susitikimo dalyviai ketina aptarti ligšiolinį organizacijos ir Lietuvos bendradarbiavimą bei Lietuvos pasirengimą prisiimti organizacijos įsipareigojimus.

Vizito metu Lietuvos vadovas susitiks su Azerbaidžano Respublikos Prezidento sutuoktine ir UNESCO Geros valios ambasadore Mehribaną Aliyeva, dalyvaujančia Geros valios ambasadorių susitikime. Lietuvos Prezidento ir Azerbaidžano Pirmosios ponios susitikime ketinama aptarti paveldo apsaugos klausimus ir abipusio dviejų šalių bendradarbiavimo įvairiose srityse stiprinimą.

Vėliau Prezidentas V.Adamkus stebės Jordanijos muzikos ir šokio spektaklį ,,Jordanijos lobių naktis”, skiriamą Geros valios ambasadorių suvažiavimui. Jį globoja Jos Didenybė Jordanijos karalienė Rania Al-Abdullah.

Vakare Lietuvos vadovas dalyvaus UNESCO Generalinio direktoriaus K.Matsuros ir Jo Didenybės Šeicho Gasano I Šakerio (Ghassan I Shaker) rengiamoje vakarienėje Jos Didenybės Jordanijos karalienės Ranios Al-Abdullah bei Geros valios ambasadorių garbei.

Informacija parengta pagal Prezidento spaudos tarnybos pranešimą
© Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2007 04 02 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos