Laidų ciklas “Lietuva pasaulio atmintyje”

Šiais metais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina projektą „UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 2019 m.) aktualizavimas ir sklaida“. Jo metu bibliotekos mėnraštyje „Tarp knygų“ ir Nacionalinės bibliotekos TV studijoje sukurtomis laidomis pristatomi šeši į registrą įtraukti nauji objektai: bibliografinė retenybė XVII a. panegirinis leidinys „Amžinosios šlovės Kapitolijus“, skirtas Ivanui Mazepai; reprezentatyvi Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) XVIII–XX a. publikuotų darbų kolekcija; Martyno Mažvydo autografas, padarytas 1546–1548 m.; Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija (XIX a.); Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai; Stasio Ušinsko filmas „Storulio sapnas“ ir lėlių-marionečių brėžiniai.

Pradėdama supažindinti su Lietuvos nacionalinio registro „Pasaulio atminties“ naujienomis, žurnalo „Tarp knygų“ redakcija kovo numeryje išspausdino įvadinę projekto straipsnių ciklo publikaciją „UNESCO pasaulio paveldas. Šį kartą – dokumentinis“. Jo autorius – Vilniaus universiteto profesoriaus, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas Rimvydas Laužikas pasakoja apie šios programos atsiradimo aplinkybes, jos sudedamąsias dalis, kriterijus, lemiančius, kuris dokumentinis objektas bus įtrauktas į tarptautinį ar nacionalinį programos registrą, taip pat apie dėl nevienareikšmiškai skirtingų tautų vertinamo dokumentinio paveldo kylančius tarptautinius ginčus.

Žurnalo „Tarp knygų“ balandžio numeryje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė pristato regioninės reikšmės dokumentą – leidinį lotynų kalba Capitolium perennis gloriae („Amžinosios šlovės Kapitolijus“). Vrublevskių bibliotekoje saugomas vienintelis pasaulyje sveikas išlikęs jo egzempliorius.

Kitas išskirtinis vykdant Nacionalinės bibliotekos projektą pristatomas į „Pasaulio atminties“ programos nacionalinį registrą įtrauktas objektas – Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) darbų kolekcija, saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Žurnalo „Tarp knygų“ gegužės numeryje ją pristato, tiksliau apie istorinį kontekstą, kuriame ji susiformavo, pasakoja Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė.

Apie programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro naujienas pasakojama ne tik žodžiu, bet ir vaizdu –  Nacionalinės bibliotekos TV studijoje kuriamos laidos (laidų autorė Vilija Baublytė). Pirmąją ciklo „Lietuva pasaulio atmintyje“ laidą jau galima žiūrėti šiandien Nacionalinės bibliotekos „YouTube“ kanale!

Straipsnius galite skaityti:

Vaizdo įrašus matyti:

2020 06 09 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos