Kviečiame žiūrėti 2-ąją laidų ciklo „Lietuva pasaulio atmintyje“ laidą „Šlovės Kapitolijus Ivanui Mazepai“

Dalinamės 2-ąja laidų ciklo „Lietuva pasaulio atmintyje“ laida „Šlovės Kapitolijus Ivanui Mazepai“. Šį ciklą rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Į kazokų ir Ukrainos istoriją, I. Mazepai skirtų literatūros, muzikos, dailės ir kitų meno kūrinių priminimą pokalbį nukreipė XVII a. leidinys lotynų kalba – aštuoniolikos puslapių knygelė Capitolium perennis gloriae („Amžinosios šlovės Kapitolijus“). Knygelės gyvavimo istoriją tyrinėjusi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus darbuotoja V. Radvilienė nustatė, kad Vrublevskių bibliotekoje saugomas „Amžinosios šlovės Kapitolijus“ yra vienintelis pasaulyje išlikęs sveikas šio leidinio egzempliorius. 2019 m. į UNESCO dokumentinio paveldo programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įrašyta ši kazokų etmoną šlovinanti panegirika pripažinta regioninės reikšmės paveldo objektu.

Unikalaus leidinio išlikimo istorija glaudžiai susijusi su sudėtingu ir tragišku kazokų etmono I. Mazepos likimu. Praėjus šimtmečiui po mirties, jo vardas ir gyvenimo istorija legendų pavidalu persikėlė į pasaulinio garso literatūros ir muzikos autorių kūrinius, tačiau I. Mazepos gyvenamuoju laikotarpiu tekstai apie jį buvo naikinami. Vargu ar rastumėme kitą taip nevienareikšmiškai vertinamą asmenį Ukrainos istorijoje. Vieniems jis – kovotojas už ukrainiečių nepriklausomybę, kitiems – gudrus avantiūristas, dar kitiems – išdavikas. Dėl perėjimo į švedų pusę Šiaurės karo metu carinės Rusijos, o vėliau ir sovietinėje istoriografijoje yra įsitvirtinęs neigiamas I. Mazepos įvaizdis, Rusijoje jis palaikomas iki šiol.

V. Radvilienė pažymi, kad sunku rasti kitą taip pažemintą istorinę asmenybę. Švietimo ir mokslo įstaigų steigėjas, reikšmingai prisidėjęs prie ukrainiečių literatūros, poezijos ir barokinės miestų architektūros raidos, vienas pirmųjų Šv. apaštalo Andriejaus ordino kavalierių, gyvenimo pabaigoje Rusijos caro Petro I nurodymu buvo prakeiktas ir atskirtas nuo Bažnyčios (po to dar 150 metų kasmet, prakeikimo dieną, kartojant prakeikimo tekstą). I. Mazepą uždrausta vadinti vardu. Tokiomis aplinkybėmis nelengva buvo išsaugoti Kijevo Mohylos kolegijoje 1690 m. sukurtą panegiriką etmonui Ivanui Mazepai.

Kviečiame žiūrėti laidos įrašą:

https://www.youtube.com/watch?v=EORw8vnUkWM

2020 06 16 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos