Žuvintas mini dešimties metų sukaktį UNESCO biosferos rezervatų tinkle

Žuvinto biosferos rezervatas yra seniausia saugoma teritorija Lietuvoje, kurios vertė pripažįstama nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tado Ivanausko iniciatyva 1937 m. Žuvinto ežerui ir apylinkėms suteiktas gamtinio rezervato statusas, 2002 m. saugomą teritoriją išplėtus, įkurtas pirmasis šalyje biosferos rezervatas. 2011 m rezervatas įrašytas į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą.

Žuvinto biosferos rezervatas yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinkle. Šiuo metu tinkle yra 727 rezervatai, priklausantys 131 valstybei. Šie rezervatai užima net penkis procentus žemės paviršiaus. Kiekvienais metais šį tinklą papildo vis naujos teritorijos iš skirtingų pasaulio šalių.

Prieš dešimt metų į Pasaulinį UNESCO biosferos rezervatų tinklą įrašytas Žuvinto biosferos rezervatas yra didžiausias Lietuvoje pelkynas,  apimantis  6940 ha  gamtinį kompleksą. Užpelkėjęs, seklus, vos 0,6 m vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, užtikrina perėjimo ir migracijos sąlygas gausiam skaičiui sparnuočių.

Nendrėmis ir švendrais apaugusiame sekliame Žuvinto ežere peri vienos gausiausių šalyje didžiųjų baublių, nendrinių lingių, plovinių vištelių populiacijos, aptinkama daugybė kitų įdomių rūšių. Tūkstančiai praskrendančių gervių ir žąsų, kitų vandens ir pelkių paukščių apsistoja pailsėti rezervato teritorijoje. Paukščių rūšių skaičiumi, kuris yra daugiau nei 240, Žuvintas neturi lygių žemyninėje šalies dalyje. Žuvinto šlapiose pievose gyvena vienas rečiausių Europoje paukščių giesmininkų – meldinė nendrinukė. Lietuva yra tarp keturių šalių, kuriose šis globaliai nykstantis sparnuotis dar peri.

„Žuvinto biosferos rezervato, kaip saugomos teritorijos išskirtinumas ir siekis būti UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklo dalimi įpareigoja į šios teritorijos priežiūrą, tvarkymą žiūrėti itin atsakingai, skiriant ypatingą dėmesį siekiant išsaugoti jame esančias vertybes. Kiekvienais metais rezervate aptinkamos naujos rūšys, stebimas tik šiai teritorijai būdingų, retų rūšių paplitimas rodo kryptingą teritorijos priežiūros ir tvarkymo kelią, kuriuo einama teisinga linkme, siekiant surasti, atkurti, išsaugoti gamtines vertybes ateities kartoms,“ – teigia Žuvinto biosferos rezervato direktorius Paulius Čeponas.

UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ buvo įkurta 1971 m. ir šiais metais mini reikšmingą 50 metų jubiliejų. Tai yra seniausia tarpvyriausybinė mokslinė UNESCO programa, kurios įkūrėjai jau prieš 50 metų kėlė svarbius aplinkosauginius klausimus, sulaukusius atgarsio Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tiksluose ir 2015 m. Klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje. Programos įkūrėjai siekė surasti būdus, kaip žmonės gali gyventi, gaminti ir vartoti produktus nekenkdami gamtai.

„UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ suformuotas rezervatų tinklas tapo pasauliniu judėjimu, jungiančiu bendruomenes ir suteikiančiu platformą dalintis gerąja patirtimi. Programoje nuolat diegiamos naujovės, įgyvendinami tarptautiniai projektai, pavyzdžiui, 25-iuose pasaulio biosferos rezervatuose per ateinančius penkis metus bus apmokyta 50 moterų bitininkių, kurios įkurs savo nuosavus bitynus. Iniciatyvą remia „Guerlain“ prekės ženklas ir Jungtinių Tautų Geros valios ambasadorė Angelina Jolie“, – sako Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė prof. Marija Drėmaitė.

Pasauliniam tinklui priklausantys rezervatai yra pavyzdinės vietovės, kuriose sėkmingai vykdomos mokslu grįstos veiklos siekiant atkurti darnų santykį tarp žmogaus ir jo aplinkos. Pasaulinis tinklas skatina integruotas žemės, vandens ir biologinės įvairovės tvarkymo, įtraukiant vietinius gyventojus, strategijas. Tinkle esantys rezervatai yra laboratorijos, kuriose įgyvendinami inovatyvūs mokslu grįsti metodai siekiant Darnaus vystymosi tikslų.

„UNESCO ženklas įpareigoja Žuvinto unikalumą puoselėti su dvigubu atidumu. Todėl dar kadencijos pradžioje vienas pirmųjų mano sprendimų buvo panaikinti paliktas reguliavimo skyles, kad pro rezervatą migruojantys paukščiai nebūtų žmonių baidomi ir neliktų nė teorinės galimybės jų medžioti. Į Žuvintą žmogui galima žengti tik atsargiai, o dar geriau – žingsneliu iš jo atsitraukti“, – teigia Aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

2021 m. rugsėjo 29 d. Žuvinto biosferos rezervate vyks renginys, skirtas Žuvinto biosferos rezervato įtraukimui į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą.

2021 09 29 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Gamtos mokslai, Visos naujienos