Etnokosmologijos stovykla „Kukutynė 2009“

Š. m. liepos mėn. 9–18 d. Veisiejų regioniniame parke Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos liaudies kultūros centru surengė etnokosmologijos stovyklą „Kukutynė 2009“. Tai jau trečiasis tęstinio etnokultūrinio ugdymo projekto renginys, į kurį nemokamai dalyvauti pakviesti Lietuvos asocijuotųjų UNESCO mokyklų moksleiviai bei III –ojo Lietuvos respublikinio vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatai. Šiuometinės stovyklos „Kukutynė 2009“ tema – etnokosmologija, visatos pažinimas per lietuvių liaudies kultūros paveldą, atskleidžiant etnografinėje medžiagoje- folklore ir tautodailėje užkoduotą simboliką.

Stovykla skirta šiemet minėtiems Tarptautiniams astronomijos metams, kvietusiems jaunimą atrasti visatą ir savo vietą joje. Prieš dvejus metus, Lietuvos nacionalinė komisija, drauge su Lietuvos liaudies kultūros centru ir Aukštaitijos bei Žemaitijos nacionaliniais parkais surengė dvi etnokultūrinio ugdymo stovyklos Kukutynė, pamainas, skirtas gyvybingam tradicinės regioninės kultūros pažinimui. Projektas vertinamas kaip vieną iš efektyvių jaunimo įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą, priemonių.

2009 07 20 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos