Pasirengimas UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencijai CONFITEA VI

2009 m. gegužės mėnesį Brazilijoje vyks Tarptautinė UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencija CONFINTEA VI tapsianti puikia galimybe įvertinti pažangą pasiektą įgyvendinant Švietimas visiems, Jungtinių Tautų raštingumo dešimtmečio, Tūkstantmečio plėtros tikslų programų uždavinius. Tuo pačiu konferencijoje bus apžvelgtas CONFINTEA V rekomendacijų įgyvendinimas. Tarptautinė UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencija (CONFINTEA) organizuojama kas 12 metų siekiant apžvelgti pažangą suaugusiųjų švietimo ir neformalaus ugdymo srityje ir iššūkius su kuriais susiduriama bei parengti rekomendacijas valstybėms narėms.

Siekiant kuo efektyviau pasirengti konferencijai, 2008 metais organizuojami regioniniai parengiamieji susitikimai, kurių metu pristatomos regioninės pažangos apžvalgos, parengtos valstybių pateiktų ataskaitų pagrindu. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija taip pat pateikė valstybės pažangos suaugusiųjų mokymo ir švietimo srityje ataskaitą. Su ja, kaip ir kitų šalių nacionalinėmis ataskaitomis, galima susipažinti http://www.unesco.org/uil/en/nesico/confintea/confinteanatrep.html.

2008 08 08 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos