Prasidėjo UNESCO Vykdomosios tarybos 179-oji sesija

Balandžio 1-17 d. Paryžiuje UNESCO būstinėje vyksta UNESCO Vykdomosios tarybos 179-oji sesija.

Pagrindiniai šios Vykdomosios tarybos sesijos klausimai: programos Informacija visiems strateginis planas, UNESCO strategija kovoje su klimato kaitos iššūkiais, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo 60-ųjų metinių minėjimo UNESCO veiksmų planas, Artimųjų Rytų problemos – UNESCO vaidmuo atstatant kultūros ir švietimo įstaigas Irake, pagalba kultūros ir švietimo įstaigoms arabų okupuotuose teritorijose, UNESCO indėlis į Libano atstatymą, kiti UNESCO veiklos klausimai. Vykdomoji taryba spręs, ar reikalinga nauja rekomendacija dėl urbanistinių istorinių peizažų išsaugojimo.

Vykdomosios tarybos Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų komitetas surengs atvirą forumą skirtą Civilizacijų aljansui bei apskritojo stalo diskusiją Žiniasklaidos vaidmuo skatinant dialogą ir tarpusavio supratimą.

2005 m. Lietuva ketveriems metams išrinkta į UNESCO Vykdomąją tarybą, 2007 m. rudenį tapo Vykdomosios tarybos vicepirmininke.

2008 04 01 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos