2008-ieji – Tarptautiniai Žemės planetos metai

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu 2008-ieji metai paskelbti Tarptautiniais Žemės planetos metais. Šia proga priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad turima mokslinė informacija apie planetą Žemę didele dalimi yra nenaudojama ir mažai žinoma visuomenei, politikams ir sprendimų priėmėjams. Joje išreiškiamas įsitikinimas, kad švietimas Žemės moksluose suteikia žmonijai įrankį, įgalinantį racionaliai naudoti gamtinius išteklius ir kurti darniam vystymuisi būtiną mokslinę infrastruktūrą.

UNESCO ir Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga yra Jungtinių Tautų įgaliotos vykdyti šių metų minėjimo programą. Tarptautiniai Žemės planetos metai minimi trejų metų (2007-2009 m.) laikotarpiu. Šios pasaulinės programos vykdymas yra itin aktualus ir Lietuvos Respublikai, didinant visuomenės žinias apie Žemės procesų ir išteklių subalansuoto naudojimo svarbą, stichinių nelaimių prevenciją ir sušvelninimą, kuriant kompetenciją išteklių racionaliam tvarkymui ir darniam vystymuisi. Šios programos tikslams pasiekti daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, įsteigti nacionaliniai metų minėjimo komitetai, kurių veiklą globoja aukščiausi valstybių pareigūnai (Vokietijos kanclerė Angela Merkel, J. E. Ispanijos princesė Christina de Borbon, J. E. Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas) taip pabrėždami Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos svarbą.

Lietuvos nacionalinis Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos komitetas, vienija įvairių valdžios ir mokslo institucijų atstovus. Komitetas intensyviai rengia nacionalinę metų minėjimo programą, kurioje numatomos įvairūs renginiai ir veiklos, skirtos sudominti ir įtraukti plačiausius visuomenės sluoksnius. Lietuva jau dalyvavo UNESCO Generalines konferencijos metu vykusioje Tarptautinių metų proga surengtoje Pasaulinėje parodoje “Planeta Žemė”.

Oficialus Tarptautinių Žemės planetos metų atidarymo renginys, sutraukęs įvairių tarptautinių organizacijų, pasaulio valstybių vadovus, ministrus, žymiausius mokslininkus, įvyko 2008 m. vasario 12-13 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje. Renginiu siekta ne tik akcentuoti Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo svarbą, bet ir paskatinti diskusijas aktualiausiais aplinkos klausimais, kaip populiacijos augimas ir klimato kaita, gamtiniai ištekliai, stichijų prevencija ir kitais.

2008 01 15 Kategorija: Minimos datos, Visos naujienos