Lietuvos atstovė išrinkta Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto vicepirmininke

Gruodžio 10–13 d. Otavoje (Kanada) vykstančios pirmosios Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto sesijos metu Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Ina Marčiulionytė išrinkta Komiteto vicepirmininke ir tapo biuro nare.

Komitetas turės išrinkti biurą, patvirtinti laikinas Komiteto darbo taisykles, Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos įgyvendinimo bei Tarptautinio kultūrų įvairovės fondo lėšų naudojimo gaires, tarptautinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su pilietine visuomene įgyvendinant Konvenciją principus.

Pirmojoje Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto sesijoje Lietuvai atstovauja Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Ina Marčiulionytė bei Kultūros ministerijos tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Galvanauskas.

Lietuva į Tarpvyriausybinį kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetą ketveriems metams išrinkta š.m. birželio mėnesį vykusioje pirmojoje Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo Šalių konferencijos sesijoje. Tarpvyriausybinį komitetą sudaro 24 nariai, Šalių konferencijos išrinkti vadovaujantis geografinio pasiskirstymo principais.

2007 12 10 Kategorija: UNESCO, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos