Pirmoji Tarpvyriausybinio Kultūrų raiškos apsaugos ir skatinimo komiteto sesija

Artėjant pirmajai Tarpvyriausybinio Kultūrų raiškos apsaugos ir skatinimo komiteto sesijai, įvyksiančiai š.m. gruodžio 10-13 d. Otavoje (Kanada), visus susijusius darbo dokumentus jau galite rasti internete adresu: www.unesco.org/culture/en/diversity/convention .

Lietuva į UNESCO Tarpvyriausybinį kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetą ketveriems metams išrinkta 2007 m. birželio 18-20 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje pirmojoje Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo valstybių narių konferencijos sesijoje. Tarpvyriausybinį komitetą sudaro 24 nariai (Albanija, Austrija, Brazilija, Burkina Faso, Graikija, Gvatemala,  Indija, Kanada, Kinija, Kroatija, Lietuva, Liuksmeburgas, Mali, Mauricijus, Meksika, Omanas, Pietų Afrika, Prancūzija, Sent Lusija, Senegalas, Slovėnija,  Suomija, Tunisas ir Vokietija), Konvenciją pasirašiusių valstybių konferencijos išrinkti vadovaujantis geografinio pasiskirstymo principais.

Naujai išrinktas Tarpvyriausybinis kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetas turės parengti Konvencijos nuostatų įgyvendinimo ir taikymo gaires, priimti ir analizuoti valstybių ataskaitas, teikti rekomendacijas. Komitetas turės sukurti konsultavimo procedūras ir kitokius mechanizmus, turinčius skatinti Konvencijos tikslų ir principų įgyvendinimą per kitus tarptautinius forumus. Tarpvyriausybinis komitetas, remdamasis Konvenciją pasirašiusių valstybių konferencijos nurodytomis gairėmis, priims sprendimus dėl Tarptautinio kultūrų įvairovės fondo lėšų panaudojimo.

Esminiai Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo tikslai yra apsaugoti ir skatinti kultūrų raiškos įvairovę, sudaryti sąlygas kultūroms klestėti ir laisviems kultūrų mainams, skatinti kultūrų dialogą, siekiant pasaulyje užtikrinti intensyvesnius ir tolygesnius kultūrų mainus. Konvencija siekia sustiprinti kultūros ir darnaus vystymosi sąsajas, primena žmogaus teises bei kitas esmines laisves, taip pat vienodą pagarbą visoms kultūroms, jų lygias galimybes bei atvirumą pasauliui.

UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo buvo priimta 2005 m. spalio 20 d. Paryžiuje vykusios UNESCO Generalinės konferencijos metu. Lietuva Konvenciją ratifikavo 2006 m. gruodžio 14 dieną.

2007 11 20 Kategorija: UNESCO, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos