UNESCO Žmogaus ir biosferos programos Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesija

2010 m.gegužės 31 d. Paryžiuje, UNESCO, prasideda UNESCO Žmogaus ir biosferos programos Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesija, kurioje pirmą kartą dalyvaus ir Lietuva.

Į šį svarbų organą Lietuva buvo išrinkta UNESCO Generalinės konferencijos 35-ojoje sesijoje, vykusioje 2009 m. spalio mėn. UNESCO Žmogaus ir biosferos programa buvo sukurta 1970 m. ir yra laikoma labai sėkminga. Jos užduotis – koordinuojantis tarptautiniu mastu sukurti biosferos efektyvaus konservavimo ir subalansuoto naudojimo principus, ir juos taikyti praktikoje. Programa siūlo sprendimus atsakant į klimato kaitos, biologinės įvairovės mažėjimo, urbanizacijos iššūkius.

Programos vykdantysis organas – Tarptautinė koordinuojanti taryba, kurioje dirba 34 nariai, yra renkama ketverių metų laikotarpiui. Lietuvai šioje taryboje atstovaus Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros centro profesorius Vincas Būda.

Šioje sesijoje bus nagrinėjama per metus Žmogaus ir biosferos programos kompetencijos srityse įgyvendinta veikla. Tarptautinės koordinuojančios tarybos nariai taip pat spręs naujų objektų, pasaulio ekosistemų, įtraukimo į UNESCO Pasaulio biosferos rezervatų tinklą klausimą bei turės galimybę pasidalinti mintimis apie minėtos programos ateities veikimo kryptis. Pasaulio biosferos rezervatų tinklas padeda tarptautiniu lygiu aktyviau vykti informaciniams bei personalo mainams ir dalintis patirtimi, susijusia su nacionalinių rezervatų valdymu.

Dalyvavimas šioje programoje bus labai naudingas Lietuvos mokslininkams, dirbantiems ekologijos, klimatologijos, biologinės įvairovės srityse. Jau daug metų Lietuvoje aktyviai veikia UNESCO programos “Žmogus ir biosfera” Lietuvos nacionalinis komitetas, kurį sudaro įvairių Lietuvos mokslinių institutų atstovai.

Lietuva Tarptautinės koordinuojančios tarybos svarstymui yra pateikusi nominacinę bylą dėl Žuvinto draustinio įtraukimo į Pasaulio biosferos rezervatų tinklą. Šiuo metu pastarąjį sudaro 553 rezervatai 105-iose šalyse. Tai būtų pirmasis Lietuvos rezervatas šiame pasauliniame tinkle, tuo tarpu ir Latvija, ir Estija jau turi įrašiusi po vieną savo rezervatą.

Šaltinis Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO.

2010 05 31 Kategorija: Mokslas, UNESCO, Visos naujienos