Archive for the ‘Ambasadoriai’ Category

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus š. m. gegužės 13 – 14 dienomis dalyvavo kasmetiniame UNESCO Geros valios ambasadorių suvažiavime. Paryžiuje Prezidentas V. Adamkus susitiko su UNESCO Generaliniu direktoriumi Koičiru Macura (Koïchiro Matsuura). Susitikime buvo aptarti globalios krizės metu kylantys iššūkiai UNESCO globojamoms kultūros, mokslo, švietimo sritims.

Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos Lietuvoje globėju tapo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Tai svarbus paskatinimas Nacionalinio komiteto veiklai, leisiantis tikėtis kuo didžiausio visuomenės susidomėjimo Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo renginių programa ir jos įgyvendinimo sėkmės.

2007 m. lapkričio 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje, iškilmingoje ceremonijoje UNESCO Generalinis direktorius Koïchiro Matsuura inauguravo Lietuvos disko metiką Virgilijus Alekną UNESCO Sporto čempionu. Šis garbingas vardas mūsų atletui suteiktas už veiklą, propaguojant sportą mokyklose ir atsidavimą UNESCO idealams.

UNESCO Generalinis direktorius Koïchiro Matsuura priėmė sprendimą dukart olimpinį, pasaulio ir Europos čempioną Virgilijų Alekną paskirti UNESCO Sporto čempionu – sporto mokyklose populiarinimui. Šis titulas suteikiamas ryškiausioms sporto asmenybėms.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus darbo vizito Paryžiuje metu dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorių kasmetiniame suvažiavime ir pasakė kalbą.