Archive for the ‘Nematerialus kultūros paveldas’ Category

Š. m. rugpjūčio 11–13 d. Kintuose vyko tradicinės kultūros mokymai / stovykla Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant maračių…, skirti Mažosios Lietuvos regionui. Dalinamės su Jumis „Kukutynės“ akimirkomis.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ieško savanorių fotografų įamžinti Lietuvos dainų šventės akimirkas (2014 m. liepos 2-6 d. Vilniuje, birželio 28 d. Kaune)

Š. m. balandžio 17 d. 14-17 val. kviečiame visus mokytojus (ypač humanitarinių, meninio ugdymo disciplinų) į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galeriją (Šv. Jono 11, Vilnius) daugiau sužinoti apie unikalią, į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktą lietuvių tradicinės muzikos rūšį – sutartines.

Baku (Azerbaidžanas) baigėsi (gruodžio 2-7 d.) 8-oji Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto sesija, kurioje dalyvavo per 700 delegatų iš daugiau nei 70 šalių.  Komitetas apsvarstė 28 kandidatūras į Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Tai viena ryškiausių pasaulio kultūros įvairovę atspindinčių tarptautinių priemonių, skatinančių nematerialaus kultūros paveldo apsaugą, žinomumą, pripažinimą, perdavimą kitoms kartoms. Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros […]

Baku (Azerbaidžanas) vykstančioje UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 8-ojoje sesijoje atkreipiamas dėmesys į nematerialų kultūros paveldą, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba, taip pat dalijamasi gerąja patirtimi.

2013 m. spalio 24-26 d. Taline (Estija) įvyko tarptautinė konferencija „Dainų ir šokių šventės laiko tėkmėje“, kurioje dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros ministerijų, nacionalinių UNESCO komisijų, liaudies kultūros centrų atstovai, chorinės muzikos, liaudies šokių, pučiamųjų muzikos, folkloro specialistai. Konferencija buvo skirta Baltijos valstybių dainų ir šokių švenčių UNESCO paskelbimo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevru 10-mečiui.

Maloniai kviečiame Jus į Tradicinio japoniško popieriaus (washi) Sadao Mino (美野定雄) darbų parodos „Popierius įvairiai“ atidarymą, kuris įvyks š. m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 17 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje

Nematerialaus kultūros paveldo apsauga tarsi lėktuvas, kurio dar nėra, bet jį reikia skubiai pastatyti ore. Jei nespėsim, nebeliks, ką skraidinti. (Marc Jacobs, Belgija)

Prof. Toshiyuki Kono dalinosi patirtimi ir informacija apie teisinę bazę nematerialaus kultūros paveldo srityje Japonijoje. Japonijoje įstatymas dėl nematerialaus kultūros paveldo saugojimo priimtas 1950 m. Tai buvo viena iš pirmųjų valstybių, reglamentavusių šios srities apsaugą bei sukūrusių nematerialaus kultūros paveldo registrą. Daugiau apie susitikimą…

2013 m. liepos 6-7 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu dalyvavo susitikimuose, skirtuose XXV Latvijos dainų ir šokių šventei.