Science

Science sąlygoja pasaulinę pažangą bei darnų vystymąsi. Mokslo žinių ir supratimo siekimas įgalina mus rasti sprendimus vis ūmesnėms ekonominėms, socialinėms ir aplinkos apsaugos problemoms. Tai ypač aktualu besivystančioms šalims. Mokslas, reaguodamas į poreikį kurti ekologiškesnes ir įtraukčiai palankesnes žinių visuomenes, kuria ekonominį augimą ir skatina užimtumą, padeda mums tvarkyti ir prižiūrėti aplinką bei sustiprina mus žiniomis, padedančiomis siekti socialinės pažangos.