Komitetai

   UNESCO programų nacionaliniai komitetai

   „Žmogus ir biosfera“ (MAB) programos komitetas:

   Pirmininkas – Vincas Būda – Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos narys.

   Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“

   1. Pirmininkas – prof. dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas;
   2. Sekretorė – Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. (8 5) 210 7340);
   3. Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė;
   4. dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui;
   5. Evelina Karalevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
   6. dr. Reda Griškaitė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja;
   7. habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės  tautosakos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja;
   8. doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja;
   9. Rūta Šrubėnienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja;
   10. Jurgita Radėnienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyr. specialistė;
   11. dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Retų spaudinių skyriaus vyresn. bibliotekininkė;
   12. dr. Ramūnas Kondratas, VU muziejaus direktorius, ICOM Lietuvos skyriaus narys;
   13. Saulius Vadišis, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos narys.

   Programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas

   1. Pirmininkas – prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;
   2. Pavaduotoja – dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė;
   3. Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
   4. Regina Jaskelevičienė, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė;
   5. Mindaugas Glodas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius;
   6. prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius;
   7. prof. dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas;
   8. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė;
   9. Vilma Misiukonienė, Asociacijos „Infobalt“ ES reikalų vadovė;
   10. Arminas Rakauskas, Susisiekimo ministerijos Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas.