Pirmininkas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku Generalinės Konferencijos metu, 2012 m. kovo 15 d. išrinktas dr. Romas Pakalnis.

Dr. Romas Pakalnis

Dr. Romas Pakalnis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos pirmininkas, Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas, miškų ūkio inžinierius, gamtos mokslų daktaras. Gimė 1941 m. sausio 4 d. Kirklių kaime, Utenos rajone. 1954 m. baigė Sudeikių septynmetę mokyklą, su pagyrimais baigė Vilniaus miškų technikumą (1958) ir Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą (1963). Dirbo Radviliškio miškų ūkyje techniku (1963), Radvilonių girininkijos girininku (1964), buvo karo geodezijos inžinieriumi (1965), Jonavos miškų ūkio miško ruošos punkto viršininku (1966). 1966 m. pradėjo mokslinius tyrimus Botanikos instituto aspirantūroje, o ją baigęs (1970) pradėjo dirbti Botanikos institute jaunesniuoju mokslo darbuotoju ir vyresniuoju mokslo darbuotoju (nuo 1974). Vilniaus universitete (1971) apgynė disertaciją „Svarbesniųjų ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologinio optimumo tyrimai“. Nuo 1981 m. yra Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas, buvo Botanikos instituto direktoriaus pavaduotoju (1984-1989) ir direktoriumi (1989-2002).

Parašė daugiau kaip 230 mokslo publikacijų ekologijos, botanikos, aplinkosaugos ir gamtosaugos bei švietimo reformos klausimais lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir estų kalbomis, yra 5 kolektyvinių monografijų bendraautoris. Skaitė pranešimus tarptautiniuose botanikų ir geografų kongresuose, mokslinėse konferencijose Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Čekijoje, JAV, Austrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Tunise, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje ir kitur. Dalyvavo svarbiausių Lietuvos pramonės objektų ekologinėse ekspertizėse (Jūrų perkėla, Naftos verslovės, Ignalinos AE, Kruonio HAE ir kt.). Buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio I Seimo narys. Dalyvavo rengiant 12 strateginių Lietuvos valstybės raidos dokumentų (Kompleksinę gamtos apsaugos schemą, Lietuvos švietimo koncepciją, Sąjūdžio programą, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją, Lietuvos nacionalinę darnaus vystymosi strategiją ir kt.), buvo 9 aplinkosaugos įstatymų projektų rengimo vadovas arba dalyvis.

Yra Botanikos instituto tarybos pirmininko pavaduotojas, buvo valstybinių mokslo institutų (Geografijos, Fizikos ir Vandens ūkio) mokslo tarybų narys, Aplinkos ministerijos kolegijos narys, Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininkas (1997-1999) ir pirmininko pavaduotojas (1995-1997), Lietuvos švietimo tarybos pirmininkas (1991-1996), Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys (1999-2007), Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininkas (2003-2008) ir tarybos narys (1999-2008). Buvo UNESCO programos „Žmogus ir biosfera (MAB)“ Lietuvos nacionalinio komiteto mokslinis sekretorius (1981-2007). Vadovavo 8 doktorantų moksliniam darbui. Yra mokslinio žurnalo „Botanica Lithuanica“ steigimo (1995) iniciatorius ir jo vyriausiasis redaktorius, 17 metų buvo mokslinio žurnalo „Ekologija“ redakcinės kolegijos narys (1990-2007) ir vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Skaito kraštovaizdžio ekologijos ir darnaus vystymosi paskaitas Vilniaus pedagoginio ir Šiaulių universitetų studentams.

Apdovanotas Valdo Adamkaus premija (1996), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (2002), Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu (2000), Vilniaus savivaldybės šv. Kristoforo apdovanojimu (2001) ir Lietuvos žaliųjų judėjimo apdovanojimu „Žaliasis angelas“ (2001).

Su žmona miškų ūkio inžiniere Alfonsa (1941-2003) išaugino tris sūnus: Mindaugas (1967) – architektas, Vytautas (1972-2004) - dailininkas, Gediminas (1976-1993) – studentas. Auga trys anūkai.

Credo: Mokytis ir dirbti visą gyvenimą.