Suaugusiųjų švietimas

Pirmoji tarptautinė konferencija suaugusiųjų mokymosi tema (CONFINTEA - International Conference on Adult Education) UNESCO iniciatyva buvo surengta 1949 m. Jau tada buvo atkreiptas dėmesys į suaugusiųjų švietimo aktualumą. Tačiau tik nuo 1960 m. Tarptautinėje politikoje rimčiau pradėta diskutuoti apie suaugusiųjų švietimo problemas. Tais pačiais metais įvyko antroji tarptautinė suaugusiųjų švietimo konferencija, kurioje buvo pabrėžiamas naujas požiūris į suaugusiųjų švietimą, kaip į gyvybiškai svarbų socialinį, ekonominį ir politinį visų žmonių raidos veiksnį. Jau trečiojoje tarptautinėje konferencijoje 1970 m. Jungtinių Tautų organizacija rekomendavo savo narėms iš nacionalinio biudžeto skirti lėšų suaugusiųjų švietimui, o šiam darbui koordinuoti – įtraukti vyriausybes, ministerijas ir departamentus. 1997 m. Hamburge įvyko penktoji UNESCO tarptautinė suaugusiųjų švietimo konferencija. Konferencijos gairėse pabrėžiama suaugusiųjų švietimo svarba, skatinama plėtoti suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Hamburgo deklaracijoje įteisintas suaugusiųjų švietimas laikomas raktu į XXI amžių. Šiame dokumente įvardyti svarbiausi įsipareigojimai:

  • įteisinti didesnį visuomenės dalyvavimą švietime;
  • sukurti sąlygas žmonių mokymosi poreikiams tirti;
  • įsteigti mokyklas, kolegijas ir universitetus suaugusiesiems;
  • gerinti suaugusiųjų švietėjų ir švietimo organizatorių tobulinimosi sąlygas;
  • garantuoti įvairių žmonių grupių dalyvavimą profesinei veiklai skirtame suaugusiųjų švietime.

Šeštoji suaugusiųjų švietimo konferencija CONFINTEA VI įvyko 2009 m. gruodžio mėnesį Brazilijoje, Belemo mieste.