Visos naujienos

Kompaktinė plokštelė „Kryždirbystė Lietuvoje“

2006 m. Lietuvos liaudies kultūros centras parengė bei išleido kompaktinę plokštelę „Kryždirbystė Lietuvoje“ lietuvių ir anglų kalbomis.

Projektas „Pasakų tiltai“

2006 m. įgyvendintas projektas „Pasakų tiltai“, kuriuo siekiama įtraukti Pietų Kaukazo ir Baltijos valstybes į bendrą tarpkultūrinį projektą, išleisti charakteringiausių pasakų (po vieną kiekvienos šalies pasaką) knygelių, iliustruotų vaikų piešiniais, seriją.

Žuvinto biosferos rezervato nominacijos UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ pasauliniam biosferos rezervatų tinklui rengimas

2005 09 23 Mokslas, Visos naujienos

2005 m. įgyvendintas UNESCO Dalyvavimo programos paramą gavęs Gamtos paveldo fondo pateiktas projektas „Žuvinto biosferos rezervato nominacijos UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (Man and the Biosphere, MAB) pasauliniam biosferos rezervatų tinklui parengimas ir visuomenės informavimas“.

Seminaras „Istorinių miestų ir kraštovaizdžių valdymas: skirtingos kultūros, bendri siekiai, ateities perspektyva“

2005 m.birželio 19–22 dienomis Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija drauge su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) organizavo tarptautinį Baltijos ir Pietų Kaukazo valstybių seminarą tema „Istorinių miestų ir kraštovaizdžių valdymas: skirtingos kultūros, bendri siekiai, ateities perspektyva“.

Valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui buvo įteiktas UNESCO Pasaulio paveldo vietovės sertifikatas

2005 m. gegužės 19 dieną, ketvirtadienį, Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate įvyko oficiali Pasaulio paveldo sertifikato įteikimo ceremonija. Sertifikatą įteikė UNESCO Pasaulio paveldo centro vadovė Europos regionui dr. M. Rössler.

Pasakų tiltai

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su UNESCO, Armėnijos, Azerbaidžano, Estijos, Gruzijos ir Latvijos nacionalinėmis UNESCO komisijomis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Jungtinių Tautų koordinatoriaus fondu įgyvendino projektą „Pasakų tiltai“, kuriuo siekiama įtraukti Pietų Kaukazo ir Baltijos valstybes į bendrą tarpkultūrinį projektą ir išleisti charakteringiausių pasakų (po vieną kiekvienos šalies pasaką) knygelių, iliustruotų vaikų piešiniais, seriją.

Dainų švenčių tradicija ir simbolika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

2003 m. Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru buvo pripažinta trijų Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – dainų švenčių tradicija ir simbolika.

Pasaulio informacijos technologijų forumas Vilniuje

2003 rugpjūčio 29 d. Vilniuje įvyko pasaulinis informacijos technologijų forumas – WITFOR.

Kaukazo kultūrų dialogas Vilniuje

2003 m. birželio 3-8 d. Vilniuje vyko projektas „Kaukazo kultūrų dialogas”, kurio pagrindinis tikslas buvo paskatinti taikų Pietų Kaukazo valstybių dialogą bei prisidėti prie Pietų Kaukazo bei Baltijos valstybių kultūrinio bendradarbiavimo plėtotės.