Visos naujienos

Pirmoji Tarpvyriausybinio Kultūrų raiškos apsaugos ir skatinimo komiteto sesija

Lietuva į UNESCO Tarpvyriausybinį kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetą ketveriems metams išrinkta 2007 m. birželio 18-20 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje pirmojoje Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo valstybių narių konferencijos sesijoje.

Etnokultūrinio ugdymo stovykla „Kukutynė 2007”

2007 07 30 Visos naujienos

Liepos 8-17 d. Žemaitijos nacionaliniame parke, Plateliuose, bei liepos 21-30 d. Aukštaitijos nacionaliniame parke, Palūšėje, vyko etnokultūrinio ugdymo stovyklos „Kukutynė 2007“.

Virgilijus Alekna – UNESCO Sporto čempionas

UNESCO Generalinis direktorius Koïchiro Matsuura priėmė sprendimą dukart olimpinį, pasaulio ir Europos čempioną Virgilijų Alekną paskirti UNESCO Sporto čempionu – sporto mokyklose populiarinimui. Šis titulas suteikiamas ryškiausioms sporto asmenybėms.

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 31-oji sesija

2007 m. birželio 23 – liepos 2 dienomis Christchurch (Naujoji Zelandija) vyko UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 31-oji sesija. Lietuvos delegacijoje dirbo ambasadorė Ina Marčiulionytė (delegacijos vadovė), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys Arūnas Bėkšta ir Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis.

Prezidentas pabrėžė UNESCO svarbą stiprinant pilietinę visuomenę ir saugant paveldą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus darbo vizito Paryžiuje metu dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorių kasmetiniame suvažiavime ir pasakė kalbą.

Modernaus tramvajaus linija kirs Pasaulio paveldo sąraše esančią teritoriją

Dienraštyje “Lietuvos žinios” (2007-01-12) publikuotame Rūtos Diržanauskaitės straipsnyje “Modernus tramvajus padės lengviau judėti Vilniuje” informuojama, kad “pirmoji modernaus Vilniaus tramvajaus linija kirs sostinės senamiestį – nuo stoties eis vakarine Vilniaus senamiesčio – Pasaulio paveldo teritorijos – riba, o ties Gedimino prospektu kirs saugomą zoną” bei teigiama, kad “gruodžio mėnesį projekto pristatymas buvo surengtas UNESCO Pasaulio paveldo centro tarptautiniams ekspertams”.

Lietuva prisijungė prie UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo

Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Ina Marčiulionytė gruodžio 18 d. kartu su dvylika ES ambasadorių UNESCO Generaliniam Direktoriui Koïchiro Matsuura įteikė Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo ratifikavimo raštus.

Kompaktinė plokštelė „Kryždirbystė Lietuvoje“

2006 m. Lietuvos liaudies kultūros centras parengė bei išleido kompaktinę plokštelę „Kryždirbystė Lietuvoje“ lietuvių ir anglų kalbomis.

Projektas „Pasakų tiltai“

2006 m. įgyvendintas projektas „Pasakų tiltai“, kuriuo siekiama įtraukti Pietų Kaukazo ir Baltijos valstybes į bendrą tarpkultūrinį projektą, išleisti charakteringiausių pasakų (po vieną kiekvienos šalies pasaką) knygelių, iliustruotų vaikų piešiniais, seriją.

Žuvinto biosferos rezervato nominacijos UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ pasauliniam biosferos rezervatų tinklui rengimas

2005 09 23 Mokslas, Visos naujienos

2005 m. įgyvendintas UNESCO Dalyvavimo programos paramą gavęs Gamtos paveldo fondo pateiktas projektas „Žuvinto biosferos rezervato nominacijos UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (Man and the Biosphere, MAB) pasauliniam biosferos rezervatų tinklui parengimas ir visuomenės informavimas“.