Archive for the ‘Visos naujienos’ Category

Kokybiškam švietimui pasiekti reikalingi nepriklausomi tyrimai, kurie padėtų formuoti politiką, dalijimasis gerąja patirtimi ir valstybių progreso išsikeltų tikslų atžvilgiu stebėjimas. Šiuo tikslu UNESCO rengia Pasaulinę švietimo stebėsenos ataskaitą (angl. Global Education Monitoring Report arba GEM report). GEM ataskaitos patariamąją tarybą sudaro daugiašalių, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės grupių atstovai ir švietimo ekspertai iš visų pasaulio regionų. […]

Organizacijos „Reporteriai be sienų“ (pranc. Reporters sans frontières) inicijuota ir koordinuojama „Žiniasklaidos pasitikėjimo iniciatyva” (angl. Journalism Trust Initiative) – tai tarptautinis standartas, parengtas pagal ISO (patvirtintas Europos Komisijos standartizacijos komiteto, 2019 metais), sukurtas kartu su 130 įtakingiausių pasaulio organizacijų (tokių kaip BBC, Europos transliuotojų sąjunga, Associated Press, AFP, Facebook, Microsoft, Google),  siekiant išskirti patikimą žurnalistiką. […]

Balandžio pabaigoje (2024 m. balandžio 25-28 d.) Jäneda miestelyje Estijoje įvyko pagal Jungtinių Tautų modelį organizuojami debatai ESTMUN2024. Tai kasmet įgyvendinamas renginys 14-19 m. moksleiviams iš UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo (ASPnet), kurio metu, įsijausdami į diplomatų vaidmenį, jie nagrinėja globalius iššūkius ir kartu ieško sprendimų. Šio formato dėka moksleiviai geriau supranta tarptautinę politiką, Jungtinių Tautų […]

Vasario viduryje Abu Dabyje priimtos UNESCO kultūrinio ir meninio ugdymo gairės, svarbios valstybių kultūros ir švietimo politikai. Šios gairės buvo rengiamos beveik dvejus metus, ieškant sutarimo tarp visų pasaulio regionų dėl universaliai svarbių prioritetų ir veiklos krypčių. „Tai bus mūsų moralinis kompasas kelyje link kokybiško, aktualaus, visą gyvenimą trunkančio kultūrinio ir meninio ugdymo realizavimo” – […]

Iškiliausius savo sričių mokslininkus ir aplinkosaugininkus vienijantis Lietuvos nacionalinis UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ komitetas viešame kreipimesi paragino Lietuvos valstybės institucijas, svarstant ūkininkų protesto iniciatorių reikalavimus, nemažinti valstybės aplinkosauginių įsipareigojimų. Komiteto nuomone, protesto iniciatoriai reikalauja iš valstybės institucijų leidimo paminti tai, kas Europos Sąjungos lygiu yra visuotinai priimta nekvestionuotina praktika – saugoti vandens telkinius, kurti […]

Šiomis dienomis, vasario 7-9 d., UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta pirmoji švietimo duomenų ir statistikos temai skirta konferencija (angl. UNESCO Conference of Education Data and Statistics), kurią organizuoja UNESCO Statistikos institutas. Šiame renginyje dalyvauja ir trys atstovai iš Lietuvos. Patvirtinus Darnaus vystymosi darbotvarkę, 4-asis jo tikslas (DVT4) atnešė svarbių švietimo pažangos stebėjimo pokyčių, o taip pat […]

Naujienos apie Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansuojamą  projektą „Kryždirbystės paslaptys“, kurio I etapą įgyvendino Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir MB „Tylus kinas“. Jo rezultatas – 6 min. trukmės animacinis filmas „Ąžuolo paslaptis“ (2023).  

2021 metų lapkričio 23 dieną UNESCO Generalinė konferencija priėmė nutarimą sausio 25-ąją paskelbti Tarptautine moterų daugiašaliuose santykiuose diena. Šios UNESCO minimos dienos tikslas – atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį formuojant tarptautinę politiką, ypatingai žmogaus teisių, taikos ir tvaraus vystymosi srityse. Moterų vaidmuo tarptautiniame lygmenyje ypatingai išryškėjo nuo Jungtinių Tautų Chartijos parengimo ir pasirašymo 1945 metais. […]

Dalinamės į lietuvių kalbą išverstu elektroniniu leidiniu „UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos: keičiant mūsų visuomenių ateitį“, kuriame trumpai pristatomos svarbiausios Rekomendacijos nuostatos, siekiai tokiose srityse, kaip sveikatos apsauga, kultūra, aplinkos apsauga, lyčių lygybė, taip pat švietimas ir mokslo tyrimai. Dėl savo įvairiapusiškumo ir sričių platumo Rekomendacija yra aktuali ne tik politikos ekspertams, bet ir […]

Perėję į 2024-uosius, norime pasidžiaugti ryškiausiomis 2023-ųjų pergalėmis: #pasauliopaveldas | rugsėjį į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyta Kauno modernizmo architektūra; #komunikacijairinformacija | lapkritį į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ pateikta penkių šalių paraiška įtraukti ant beržo tošies Sibire rašytų laiškų kolekciją; #mokslas | į lietuvių kalba išversta UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos; #švietimas | atnaujinta UNESCO […]