Roma Žakaitienė įtraukta į Pasaulinės švietimo ataskaitos Patariamąją tarybą


Kokybiškam švietimui pasiekti reikalingi nepriklausomi tyrimai, kurie padėtų formuoti politiką, dalijimasis gerąja patirtimi ir valstybių progreso išsikeltų tikslų atžvilgiu stebėjimas. Šiuo tikslu UNESCO rengia Pasaulinę švietimo stebėsenos ataskaitą (angl. Global Education Monitoring Report arba GEM report). GEM ataskaitos patariamąją tarybą sudaro daugiašalių, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės grupių atstovai ir švietimo ekspertai iš visų pasaulio regionų. […]

Naujas tarptautinis standartas žiniasklaidos priemonėms – „Žiniasklaidos pasitikėjimo iniciatyva”


Organizacijos „Reporteriai be sienų“ (pranc. Reporters sans frontières) inicijuota ir koordinuojama „Žiniasklaidos pasitikėjimo iniciatyva” (angl. Journalism Trust Initiative) – tai tarptautinis standartas, parengtas pagal ISO (patvirtintas Europos Komisijos standartizacijos komiteto, 2019 metais), sukurtas kartu su 130 įtakingiausių pasaulio organizacijų (tokių kaip BBC, Europos transliuotojų sąjunga, Associated Press, AFP, Facebook, Microsoft, Google),  siekiant išskirti patikimą žurnalistiką. […]

Bendros pastangos siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai vertybėmis


Birželio 14 d. UNESCO būstinėje įvyko seminaras, skirtas Tarptautiniam prekiautojų kultūros vertybėmis etikos kodekso veiksmų planui parengti, į kurį deleguota Lietuvos ekspertė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė – LNDM Palangos gintaro muziejaus direktorė. Seminaro tikslas – peržiūrėti, atnaujinti Etikos kodekso principus ir reflektuoti naujus meno rinkos iššūkius, ypatingą dėmesį skiriant internetinės prekybos mastams ir reglamentavimui, o taip pat […]

EuroMAB konferencijoje pirmą kartą dalyvavo Lietuvos delegacija


2024 06 14 Gamtos mokslai

EuroMAB tinklas yra svarbiausia patirties mainų platforma vienijanti daugiau nei 300 UNESCO biosferos rezervatų Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tinklas kas dvejus metus susirenka į konferenciją. 2024 m. birželio 3-7 d. renginys pirmą kartą vyko Vokietijoje, Wittenberge, UNESCO biosferos rezervate „Elbės upės kraštovaizdis“. Renginį organizavo Vokietijos UNESCO komisija, teikiant paramą Federalinei gamtos apsaugos agentūrai ir finansuojant […]

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Generalinėje asamblėjoje pristatytos Lietuvos iniciatyvos ir Vilniaus konferencija


Birželio 11-12 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos 183 šalių narių Generalinės asamblėjos 10-oji sesija. Lietuvai sesijoje atstovavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Jolanta Balčiūnienė ir trečioji sekretorė Aistė Marija Macaitė. Sesijai pirmininkavo Lenkijos nuolatinis atstovas prie UNESCO ambasadorius Mariusz […]

Vilniuje – tarptautinės bendruomenės raginimas integruoti Ukrainos kultūros sektorių į šios šalies atkūrimą


Birželio 7 d. Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link“ buvo pirmą kartą iškelta kultūros reikšmė ir svarba Ukrainos atstatymui. Tai įtvirtinta šios konferencijos baigiamajame dokumente (angl. Vilnius Call for Action on the Recovery of the Culture Sector of Ukraine). Renginyje taip pat patvirtintas UNESCO su tarptautiniais partneriais parengtas atnaujintas dokumentas „Veiksmų planas kultūrai Ukrainoje“ (angl. Action Plan […]

Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link


2024 06 07 Ukraina, UNESCO

Penktadienį Vilniuje prasidėjusioje tarptautinėje konferencijoje „Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link“, kurią Lietuva rengia bendradarbiaudama su Ukraina ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), jos dalyviai pristatė pagrindinius renginio tikslus. „Tarptautinė bendruomenė susirinko į šią konferenciją turėdama vieną bendrą tikslą: padėti Ukrainai atkurti jos kultūros sektorių, įtraukiant kultūrą kaip atskirą dėmenį į Ukrainos atstatymo […]

Kviečiame teikti paraiškas Baltijos šalių mokslininkių stipendijų konkursui


Pradedamas paraiškų teikimas Baltijos šalių mokslininkių stipendijų konkursui, kurį kartu rengia Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslų akademijos ir nacionalinės UNESCO komisijos. Devynioms moterims mokslininkėms – po tris kiekvienoje šalyje – bus skirtos 7000 eurų stipendijos tęsti svarbius tyrimus jų mokslo srityse. Po vieną stipendiją bus skirta doktorantei ir mokslų daktarei gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos […]

Paryžiuje aptarti nelegalaus kultūros vertybių gabenimo ir nuosavybės teisės perdavimo klausimai


Gegužės 27-28 d. įvyko UNESCO 1970 m. nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos Pagalbinio komiteto, kurios nare yra Lietuva, 12-oji sesija. Sesija prasidėjo Komiteto biuro pirmininko rinkimais. Juose Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie UNESCO ministro patarėją Mindaugą Gabrėną pakeitė pirmą kartą pirmininkauti išrinkta Afrikos regiono – Dramblio Kaulo Kranto […]

Vilniuje tarptautinė bendruomenė tarsis dėl Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo


Birželio 6–7 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link“ (angl. Towards the recovery of the culture sector of Ukraine). Konferenciją rengia Lietuva, bendradarbiaudama su Ukraina ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO). Konferencijos tikslas – didinti informuotumą apie Rusijos sukelto karo poveikį Ukrainos kultūros sektoriui, išryškinti kultūros svarbą šalies atkūrimui, […]