Naujienos

Įsteigtas antrasis UNESCO-UNITWIN centras Lietuvoje

2024 m. kovo mėnesį, pasirašius susitarimą tarp Mykolo Romerio universiteto ir UNESCO, Lietuvoje įsteigtas naujas UNESCO universitetų katedrų ir centrų tinklo programos UNITWIN narys – UNESCO Dirbtinio intelekto, naujųjų technologijų ir inovacijų visuomenei centras (angliškai: UNESCO Chair on Artificial Intelligence, Emerging Technologies and Innovations for Society)

MRU UNESCO centras taps mokslinių tyrimų ir inovacijų centru, kuris spręs dirbtinio intelekto ir naujųjų technologijų iššūkius bei galimybes, plėtos atsakingą ir tvarų dirbtinį intelektą bei naująsias technologijas. Be to, didelis dėmesys bus skiriamas etiniams, socialiniams, teisiniams ir kultūriniams DI bei naujųjų technologijų aspektams tyrinėti.

„Akivaizdu, kad dirbtinio intelekto technologijos tampa gyvenimą palengvinančia kasdienybe. Visgi technologijų teikiamas patogumas ir greitis turi antrąją – tamsiąją pusę, keliančią grėsmę asmens duomenų saugumui, autorinėms teisėms, žmogaus teisėms ir orumui apskritai. Šias grėsmes siekiama reglamentuoti 2021 m. priimta UNESCO Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos. Viliamės, kad naujasis Centras taps vienu svarbiausių mūsų partnerių, siekiant UNESCO Rekomendacijos nuostatų įgyvendinimo ir žinomumo šalyje.” – teigia Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Miglė Mašanauskienė.   

MRU UNESCO dirbtinio intelekto centras taip pat aktyviai dalyvaus mokymo, mobilumo mainų, sąmoningumo didinimo ir gebėjimų stiprinimo veiklose, susijusiose su etišku ir atsakingu DI bei naujųjų technologijų naudojimu. Tai apims bendruomenės įtraukimą ir DI etikos praktinį įgyvendinimą, didelį dėmesį skiriant teisingumui, teisės viršenybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

„UNITWIN UNESCO” programa buvo įsteigta 1992 metais siekiant skatinti tarptautinį universitetų tarpusavio bendradarbiavimą, didinant tarpinstitucinį žinių ir ryšių skatinimą. Šiuo metu „UNESCO UNITWIN” programa vienija 950 universiteto katedrų ir centrų 120 pasaulio šalių. Nuo 2019 metų Lietuvoje veikia UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo centras Vytauto Didžiojo universitete.

 

2024 03 15 Kategorija: Socialiniai ir humanitariniai mokslai