Naujienos

UNESCO Vykdomoji taryba: pasaulinių konfliktų kontekste stengiantis ieškoti to, kas vienija

Kovo 13-27 Paryžiuje vyko UNESCO Vykdomosios tarybos 219-oji sesija. Šiai sesijai pirmininkavusi Vera El Khoury Lacoeuilhe primindama Pasaulyje vykstančius karus, įtampas, neramumus, iššūkius, linkėjo su gera valia ieškoti bendro pagrindo ir sutelkti dėmesį į tai, kas vienija.

Šioje sesijoje dalyvavo ir Lietuva, priklausanti Vykdomajai tarybai su mažiau nei trečdaliu organizacijos narių (Lietuva jai priklauso 2021-2025 m. laikotarpiu).

Sesijos metu Lietuvos atstovai pasisakė debatuose, susijusiuose su mokslininkų saugumu, atviruoju mokslu, lyčių lygybe, DI etika, kultūriniu ir meniniu ugdymu, 4-uoju darnaus vystymosi tikslu, kultūros politika, UNESCO tinklais ir kitais klausimais.

Lietuvai šioje sesijoje gyvai atstovavo nuolatinės Lietuvos atstovybės prie UNESCO darbuotojai, Sekretoriato Švietimo programų vadovė Dalia Stabrauskaitė, Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus atašė Ignė Vrubliauskaitė.

2024 03 28 Kategorija: UNESCO