Kuršių nerija

Dviejų valstybių, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, teritorijoje esantis išskirtinis žmogaus ir gamtos kūrinys – Kuršių nerija – 98 km ilgio ir 0,4–4 km pločio, smėlio kopų pusiasalis, kuriame žmonės apsigyveno jau priešistoriniais laikais, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą buvo įrašytas 2000 m. gruodžio mėnesį, remiatis (v) kriterijumi.

(v) kriterijus: „Kuršių nerija yra išskirtinis smėlio kopų kraštovaizdžio, kurio išlikimui nuolatinį pavojų kelia gamtos stichijos (vėjas, potvyniai ir atoslūgiai), pavyzdys. Po pragaištingo žmogaus įsikišimo, vos nesunaikinusio nerijos, ji buvo atkurta didžiulių XIX a. pradėtų ir iki mūsų dienų tebesitęsiančių apsaugos ir sutvirtinimo darbų dėka.“

2001 m. UNESCO lėšomis buvo išleista prof. J. Bučo monografija „Kuršių nerijos nacionalinis parkas – kultūros paveldas“. Remiantis daugybe istorinių šaltinių, monografijoje kruopščiai išnagrinėta Nidos, Juodkrantės, Smiltynės, Pervalkos, Preilos istorija, gamtos ir žmogaus sukurti bei išsaugoti kultūros paminklai, kraštovaizdis, aprašyta griaunamoji gamtos jėga.

Kuršių nerijos istorinė medžiaga pdf_button

Kuršių nerijos vizualinė medžiaga pdf_button (atnaujinta 2013 m.)

Nominacinė byla
Paraiška Pasaulio paveldo komitetui dėl Kuršių nerijos įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą pdf_button
Curonian Spit. World Heritage Center Nomination Documentation pdf_button
Ekspertų įvertinimas (anglų k.) pdf_button
Kuršių nerija Pasaulio paveldo sąraše pdf_button
2015 m. UNESCO misija: ICOMOS tarptautinio eksperto Tamas Fejerdy sausio 19-22 d. vizito Kuršių nerijoje, Lietuvoje, ataskaita pdf_button ir ataskaitos santrauka (lietuvių k.) pdf_button

Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas

Retrospektyvinis Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės aprašas, patvirtintas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 38-osios sesijos nutarimu Nr. 8E,  anglų k. pdf_button ir lietuvių k. pdf_button

Kuršių nerijos Periodinė ataskaita už 6-erius metus, pateikta 2014 m. liepos mėn., II-asis UNESCO Periodinių ataskaitų teikimo ciklas pdf_button.

Kuršių nerijos valdytoja (site manager): Lina Dikšaitė, Kuršių nerijos nacionalinio parko dirketoriaus pavaduotoja (el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Kiti svarbūs dokumentai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pdf_button
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. XI-1248 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pdf_button

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimai ir ekspertų išvados
 pdf_button

2015 m. rugsėjo mėnesį Nidoje vykusio tarptautinio seminaro "Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas, skirtas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytoms tarpvalstybinėms vietovėms" pagrindu buvo parengtos efektyvios komunikacijos gairės,

Atnaujinta 2017-02-23