Geriausi Pasaulio paveldo valdymo praktikos pavyzdžiai

2001 m., 25-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje, buvo patvirtina Visuotinė mokymo strategija, kurios tikslas - užtikrinti, kad būtų ugdoma Pasaulio paveldo konvencijai įgyvendinti reikiama visų su ja susijusių dalyvių kompetencija. Reaguodamas į besikeičiančius poreikius ir šių dienų realijas, 2011 m. Pasaulio paveldo komitetas patvirtino Pasaulio paveldo strategiją skirtą gebėjimų stiprinimui (angl. The World Heritage Capacity Building Strategy). Dokumente, kaip vienas iš svarbių  veiksnių gebėjimams stiprinti  yra pabrėžiama geriausių praktikų atvejų analizė ir komunikacijos priemonių vystymas.

Vienas geriausių gebėjimų stiprinimo iniciatyvos pavyzdžių yra 2012 m. pradėta Pasaulio paveldo valdymo geriausios praktikos pavyzdžių iniciatyva (angl. Sharing best practices in World Heritage management). Ši iniciatyva vienija geriausius pavyzdžius iš Pasaulio paveldo vietovių, kurie demonstruoja naujus ir kūrybingus būdus valdant Pasaulio paveldo vertybes.

Valdymo praktika pripažįstama kaip sėkminga ir darni, gali apimti viską: nuo vietos gyventojų įtraukimo į vietovės valdymą, naujos politikos kūrimo iki turizmo reguliavimo. Pavyzdžiui, Slovėnijoje vietinių mokyklų mokiniai yra įtraukiami į paveldo vietovės valdymą, Peru vietiniai gyventojai apmokami būti gidais. Dalijantis gerosios praktikos pavyzdžiais gimsta naujos idėjos, padeda kitoms vietovėms rasti sprendimus, kurie veikia.

Ši iniciatyva skatina Šalis nares atsižvelgti į jų vertybių valdymo praktiką ir ištirti valdymo tobulinimo galimybes bei paskatina mokytis iš kitų Šalių patirties.

Naudingos nuorodos: