2020 metus Lietuvos Respublikos  Seimas paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo tikslas − pabrėžti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų Lietuvos kultūros paveldo vietovių – Vilniaus istorinio centro, Kuršių nerijos, Kernavės archeologinės vietovės, Struvės geodezinio lanko reikšmę mūsų valstybei, didinti jų pažinimą visuomenėje apie šių vietovių išskirtinę visuotinę vertę, išsaugojimą ateities kartoms ir teisinės apsaugos svarbą. Tai raginimas iš naujo įvertinti turimą unikalų, pasaulinio masto Lietuvos kultūros paveldą, pažinti išskirtinio kultūros paveldo Lietuvoje istorija, išplėsti jos prieinamumo, kultūrinio pažinimo ir įtraukaus dalyvavimo visuomenei galimybes.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimas siejamas su svarbiomis jubiliejinėmis datomis. 2019 m. Vilniaus istorinis centras minėjo 25 metų, Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 2020 m. Kuršių nerija mini 20 metų, o Struvės geodezinis lankas – 15 metų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktį.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo informacija:

 1. 2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIII-2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais“
 2. 2020 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo programa
 3. UNESCO Pasaulio paveldo centro direktorės Mechtild Rössler sveikinimas. Sveikinimo tekstas.
 4. Logotipų atsisiuntimas
 5. Logotipo naudojimo taisyklės
 6. UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje 2020 reklamjuostės atsisiuntimas
 7. Spaudos maketai
 8. Plakatų šablonai renginiams
 9. Komunikacinės programos stiliaus gairės
 10. Informaciniai pranešimai
 11. Daugiau apie pasaulio paveldą Lietuvoje: https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje