Kultūros raiškos įvairovė

Kultūros raiškos įvairovė yra varomoji vystymosi jėga ne tik ekonominės raidos, bet ir intelektinio, emocinio, moralinio ir dvasinio tobulėjimo požiūriu.

Kultūros įvairovės skatinimo svarba pabrėžiama net septyniose kultūros sritį reglamentuojančiose UNESCO konvencijose*, tačiau 2005 m. spalio 20 d. priimta Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) yra vienas svarbiausių tarptautinių teisės instrumentų kultūros srityje, kuriuo 145 pasaulio valstybės bei Europos Sąjunga grindžia savo kultūros politiką.

Pagrindiniai šios konvencijos principai: remti darnų valstybių kultūros valdymą (skaidri kultūros politika, žiniasklaida, prieiga prie skaitmeninės aplinkos, pilietinės visuomenės įtraukimas); skatinti kultūros produktų ir paslaugų mainus, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, integruoti kultūrą į nacionalines darnaus vystymosi politikas (darni kultūros išteklių sklaida visoms vietos bendruomenėms ir pažiedžiamoms socialinėms grupėms), užtikrinti žmogaus teises ir laisves kultūros sektoriuje (kultūros sričių lygybė, parama moterims kūrėjoms ir prieiga, laisva kultūros raiška, socialinis ir ekonominis kūrėjų statusas). Lietuva ratifikavo šią konvenciją 2007 m.

Konvencijos šalių narių konferencija 2009 m. patvirtino Įgyvendinimo veiklos gaires Vadovaujantis šiomis gairėmis yra  aiškinama, interpretuojama ir įgyvendinama Konvencija. Įgyvendinimo veiklos gairės peržiūrėtos, papildytos ir patvirtintos 2011, 2015 ir 2017 m.


* Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005 m.)Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003 m.)Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (2001 m.)Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972 m.)Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (1970 m.)Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (1954 m.)Pasaulio autorių teisių konvencija (1952 m., 1971 m.)