Pasaulio paveldo fondas 

Pasaulio paveldo fondas (toliau – Fondas; angl. the World Heritage Fund), kurio įkūrimas buvo numatytas Pasaulio paveldo konvencijoje, vadovaujantis UNESCO finansinio reglamento nuostatomis, suteikia galimybę valstybėms narėms gauti finansinę paramą pasaulio paveldo apsaugos projektams įgyvendinti. Didžiausią dalį Fondo pajamų sudaro privalomi ir savanoriški Konvencijos šalių įnašai. Taip pat lėšos gaunamos iš viešų ar privačių institucijų, organizacijų, kitų valstybių arba asmenų. 

Pasaulio paveldo fondas teikia įvairią pagalbą. Šalys narės gali prašyti paramos specialistų tyrimams, ekspertų ir techninių specialistų rengimui, darbuotojų ir specialistų mokymui bei įrangos įsigijimui. Fondas taip pat remia nacionalines pastangas sudaryti preliminarų kultūros ir gamtos paveldo sąrašą ir siūlyti vertybes į Pasaulio paveldo sąrašą.

Pasaulio paveldo fondo lėšų panaudojimo sąlygas ir būdus priima Pasaulio paveldo komitetas. Jis taip pat, atsižvelgdamas į prašomos pagalbos pobūdį ir dydį, priima sprendimus, kuriai Konvenciją pasirašiusiai valstybei suteikti pagalbą. Įprastai pirmenybė yra teikiama kritinės būklės objekto bei vertybių, įrašytų į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą, apsaugai. 

Fondas jau yra finansavęs daug svarbių kultūros ir gamtos paveldo vietovių apsaugos projektų įvairiose pasaulio vietose. Taip pat yra skyręs finansinę paramą Vilniaus istorinio centro ir Kuršių nerijos apsaugai.

Finansinės Pasaulio paveldo fondo nuostatos išdėstytos atskirame dokumente (angl. Financial Regulations for the World Heritage Fund).