Preliminarusis konvencijos šalių narių paveldo sąrašas 

Preliminarusis konvencijos šalių narių paveldo sąrašas (angl. Tentative List) – tai duomenų šaltinis, naudingas ir svarbus valstybėms narėms, Pasaulio paveldo komitetui, Pasaulio paveldo centrui ir patariamosioms organizacijoms dėl jame pateikiamos informacijos apie būsimus valstybių narių ketinimus teikti paraiškas įrašyti kultūros ir gamtos paveldo vertybes į Pasaulio paveldo sąrašą. Šiuo metu iš 193 šalių, prisijungusių prie Pasaulio paveldo konvencijos, preliminariuosius sąrašus yra sudariusios 179 valstybės, juose yra 1720 vietovės (2021-08-01 duomenimis).

Šalys privalo savo preliminariuosius sąrašus pateikti Sekretoriatui nors vieneriais metais anksčiau, nei ketina teikti paraišką dėl paveldo vertybės įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą. Jei prieš tai siūloma paveldo vertybė nėra įrašyta į Šalies preliminarųjį sąrašą, paraiška yra nesvarstoma. Valstybės yra raginamos mažiausiai kas 10 metų peržiūrėti ir teikti atnaujintus savo preliminariuosius sąrašus.

Valstybės narės skatinamos susipažinti su Pasaulio paveldo sąrašo ir preliminariojo sąrašo analizėmis, kurias atlieka Pasaulio paveldo komiteto patariamosios organizacijos (ICOMOS ir IUCN), siekdamos nustatyti Pasaulio paveldo sąrašo trūkumus. Tokios analizės padeda valstybėms narėms lyginti potencialius siūlymus į Pasaulio paveldo sąrašą įrašyti paveldo objektus ir vietoves pagal įvairius kriterijus. 

Mūsų šalies preliminariajame paveldo sąraše yra Kauno modernizmo architektūra ir Trakų istorinis nacionalinis parkas.