Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetas

Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto (toliau – Komitetas) pagrindinis tikslas – sutelkti dėmesį į 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo įgyvendinimo stebėseną ir prižiūrėti sustiprintos apsaugos sistemą.

Komitetą sudaro dvylikos valstybių atstovai, išrinkti iš 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą ratifikavusių valstybių narių. 2005 m. Lietuva buvo išrinkta į Komitetą dviejų metų laikotarpiui. 2007 m. mūsų valstybė buvo perrinkta į Komitetą iki 2011 m.

1954 m. Hagos konvencijos ir protokolų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.