Klimato kaitos programa

Pasaulio paveldo vertybes neigiamai veikia klimato kaita (angl. Climate Change). Tolesniam vertybių išsaugojimui reikia suprasti ir veiksmingai reaguoti į šiuos poveikius. Dėmesys pavojui, kurį UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldui kelia klimato kaita, buvo atkreiptas 2005 m. 29-sios Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu. Komitetas priėmė sprendimą, pabrėždamas, kad „klimato kaitos poveikis veikia daugelį ir greičiausiai metams bėgant paveiks dar daugiau tiek gamtos, tiek kultūros paveldo vertybių“.

Specialiai darbo grupei buvo pavesta: a) įvertinti UNESCO Pasaulio paveldui dėl klimato kaitos kylančio pavojaus pobūdį ir mastą; b) kartu parengti strategiją, siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinant atitinkamus valdymo sprendimus; c) parengti bendrą ataskaitą „Prognozavimas ir klimato kaitos poveikio UNESCO Pasaulio paveldui valdymas“, kuriuos planuota nagrinėti 30-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (Vilnius, 2006). Šioje sesijoje Vilniuje Komitetas priėmė sprendimą prašyti visų Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos šalių narių įgyvendinti strategiją tam, kad apsaugotų universalias vertybes, UNESCO Pasaulio paveldo vientisumą ir autentiškumą nuo neigiamo klimato kaitos poveikio. Taip pat buvo numatyti bandomieji projektai tam tikrose UNESCO pasaulio paveldo vietovėse ypač besivystančiose šalyse, siekiant nustatyti geriausią strategiją. Komitetas kreipėsi į Pasaulio paveldo centrą, kad šis konsultacijų metu parengtų strateginį dokumentą dėl klimato kaitos ir pasaulio paveldo (angl. UNESCO Strategy for Action on Climate Change). Šis dokumentas priimtas 2008 m. 2017 m. 39-ojoje UNESCO generalinės konferencijos sesijoje Paryžiuje buvo priimta nauja klimato kaitos strategija 2018-2021 metams (angl. UNESCO Strategy for Action on Climate Change, 2018-2021). 

Naudingos nuorodos