Klimato kaita ir UNESCO Pasaulio paveldas

venecija
Šv. Morkaus aikštė Venecijoje, Italija

Dėmesys pavojui, kurį UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldui kelia klimato kaita, buvo atkreiptas 2005 m. 29-sios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu. Komitetas priėmė sprendimą, pabrėždamas, kad „klimato kaitos poveikis paveikia daugelį ir greičiausiai metams bėgant paveiks dar daugiau tiek gamtos, tiek kultūros paveldo turtų“.

Specialiai darbo grupei buvo pavesta: a) įvertinti UNESCO Pasaulio paveldui dėl klimato kaitos kylančio pavojaus pobūdį ir mastą; b) kartu parengti strategiją, siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinant atitinkamus valdymo  sprendimus; c) parengti bendrą ataskaitą „Prognozavimas ir   klimato kaitos poveikio UNESCO Pasaulio paveldui valdymas“, kuriuos planuota nagrinėti 30-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (Vilnius, 2006). Šioje sesijoje Vilniuje Komitetas priėmė sprendimą prašyti visų UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos šalių narių įgyvendinti strategiją tam, kad apsaugotų universalias vertybes, UNESCO Pasaulio paveldo vientisumą ir autentiškumą nuo neigiamo klimato kaitos poveikio. Taip pat buvo numatyti bandomieji projektai tam tikrose UNESCO pasaulio paveldo vietovėse ypač besivystančiose šalyse, siekiant nustatyti geriausią strategiją. Komitetas kreipėsi į UNESCO Pasaulio paveldo centrą, kad šis konsultacijų metu parengtų strateginį dokumentą dėl klimato kaitos ir UNESCO Pasaulio paveldo (angl. UNESCO Strategy for Action on Climate Change). Dokumentas priimtas 2007 m. 

Kitos veiklos:


Lietuva: 
Lietuvos klimato kaitos ir politikos valdymo politika ir jos įgyvendinimas: nuoroda.
Kuršių nerijos apsaugos problemos: neris.mii.lt/mt/straipsniai/200703/nerija.doc
Klimato kaita Lietuvoje: nuoroda. 
Lietuvos hidrometereologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija: nuoroda

Kita aktualija medžiaga:
World Heritage Reports n°22: Climate Change and World Heritage
World Heritage Review Focuses on Climate Change
Case Studies on Climate Change and World Heritage
Development of Policy Document on Impacts of Climate Change and World Heritage
Working Group Meeting to Develop the Draft Policy Paper on Impacts of Climate Change on World Heritage Properties, 05-06 February 2007
Intersectoral Platform on Climate Change
Climate-Neutral UNESCO 
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/global-climate-change/related-info/videos/